Social_art_social_design

SIC mērķis ir veicināt sociālās mākslas un sociālā dizaina disciplīnu kā tādu, kas meklē ilgtspējīgus, atbildīgus un efektīvus risinājumus, kuri veicina katra sabiedrības locekļa labklājību un/vai pievērš sabiedrības uzmanību un motivē meklēt risinājumus izaicinošajām un sarežģītajām problēmām.

Līdzīgi kā terminam sociālā inovācija arī terminiem sociālā māksla (līdzīgā nozīmē tiek lietoti arī: sociālā meistarība, sociālā prakse) un sociālais dizains nav noteiktas, vispārpieņemtās definīcijas. Atkarībā no lietošanas konteksta to nozīmes var ievērojami atšķirties.

Ļoti bieži tomēr šie termini tiek saistīti ar sociālo atbildību, sociālo pārmaiņu veicinātājiem/aģentiem, ieviešot pārmaiņas, kas veicina visas sabiedrības labumu un uzlabo tās labklājību, kā arī – ar aktīvismu tādā nozīmē, kas pievērš uzmanību būtiskajām un pašreizējām politiskajām, ekonomiskajām, vides, sociālajām u.c problēmām sabiedrībā un/vai kopienām visā pasaulē.

Sociālā māksla un sociālais dizains mēģina risināt invalīdu, nabadzīgo, bezdarbnieku un citu maz pārstāvētu sabiedrības daļu jautājumus un problēmas, apšaubot pašreizējo status quo un modernās “rietumu” pasaules dizaina risinājumus. Sociālā māksla arī tiek bieži vien saistīta ar izglītībā un ārstniecībā lietotajām mākslas metodēm.

Pat ja sociālais dizains dažkārt tiek kritizēts, kā mēģinājumi risināt vienīgi sekas, nevis – dziļākus cēloņus, tas tik un tā līdz ar sociālo mākslu kļūst aizvien populārāks un atzītāks visā pasaulē. Sociālā dizaina un sociālās mākslas idejas tiek iekļautas mācību programmās dažādās izglītības iestādēs visā pasaulē, tiek dibinātie sadarbības centri, veicināta saistītā izpēte, uzsāktas individuālās radošās iniciatīvas un veidotas attiecīgās publikācijas par šīm tēmām.

Kā piemērus var minēt daudzus – gan d.school sadarbības centru Stenfordas universitātē, kas vieno studentus no dažādām disciplīnām un veicina dažādu pasaules sarežģīto problēmu risināšanu, gan Santa FE Mākslas un Dizaina universitātes iniciatīvu “Mākslinieki pozitīvajām sociālajām pārmaiņām“, gan Change Observer kanālu, kas veltīts sociālās inovācijas dizaina daudzajām dimensijām, gan arī Sistēmas Izstrādes un Vadības maģistra programmu MIT ar mērķi izglītot studentus izmantot sistēmdomāšanu, lai spētu risināt liela mēroga, sarežģītas problēmas produktu dizaina, izstrādes un inovācijas jomās. Un tā varētu turpināt ar vēl daudziem saistītajiem piemēriem.

Uzziniet vairāk par sociālo mākslu un sociālo dizainu, kā arī to piemēriem mūsu speciālrakstos drīzumā!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *