Sākot runāt par sociālo biznesu, pirmkārt, ir svarīgi skaidri nodefinēt jēdzienu. Latvijas likumdošanā nav tiesiski nostiprināts nedz jēdziens – “sociālā uzņēmējdarbība”, “sociālais uzņēmējs”, nedz arī līdzīgs termins. Tomēr jāsecina, ka Komerclikumā ir skaidri pateikts, ka komercdarbības mērķis ir peļņas gūšana, kas ir pretstatā sociālās uzņēmējdarbības principiem. Tātad, neprecīza būtu jēdziena “sociālā komercdarbība” lietošana.

Neskatoties uz to, ka tiesiski par terminu var rasties diskusijas, ir nepieciešams dot skaidrojumu tam, kas tad ir šis termins. Sociālais uzņēmums ir sociālās saimnieciskās darbības veicējs, kas veic saimniecisko darbību pievēršoties sociālo problēmu un/vai vides problēmu risināšanai. Sociālajam uzņēmumam būs skaidra “sociālā misija”, kas nozīmē, ka sociālais uzņēmējs zinās, kādus centienus tas veic, lai uzlabotu sabiedrības dzīvi, kam tas cenšas palīdzēt un kā plāno to izdarīt. Tā finansēšanas modelis var būt hibrīds, tomēr tā lielākā ienākumu daļa nāks no sniegtajiem pakalpojumiem vai pārdotajām precēm. Sociālā uzņēmuma statūtos būs skaidri definēts tas, kas tiek darīts ar iegūto peļņu, kā tā tiek novirzīta sociālo vai vides problēmu risināšanai, reinvestējot to sociālajā misijā.

Sociāliem uzņēmumiem, atkarībā no valsts, var būt dažādas juridiskas formas un izmēri: tie var variēt no lieliem valsts un starptautiskiem uzņēmumiem līdz mazām dažu cilvēku organizācijām, bet tiem visiem būs kopīgas iezīmes:

  • galvenā ienākumu gūšanas forma ir preču un pakalpojumu pārdošana, nevis ziedojumi un granti;
  • izveidoti, lai īpaši kaut ko mainītu sabiedrībā, to pozitīvi ietekmētu;
  • gūto peļņu ieguldītu sociālajā misijā.

Uzzini vairāk par sociālo uzņēmējdarbību SIC veidotajā izdevumā “Pirmie soļi sociālajā biznesā”, kā arī rakstus un resursus uzskaitītus šeit zemāk:

0

Latvijas sociālie uzņēmēji dodas pieredzes apmaiņas vizītēs uz Dāniju un Krieviju

Preses relīze Rīgā, 2018.gada 5.jūlijā Biedrība “Sociālās inovācijas centrs” (SIC) 2017.gada septembrī sadarbībā ar sociālās uzņemējdarbības jomu atbalstošām organizācijām no Krievijas (Kaļiņingradas), Polijas un Dānijas uzsāka projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā” īstenošanu....

Sociālā Inovācija - kopienas dibināšanas pasākums (SIC Launch event Day 1) 0

Sociālā inovācija un tās kopienas dibināšana Eiropā – I daļa

26. un 27. septembrī Briselē mēs piedalījāmies Sociālās inovācijas kopienas (Social Innovation Community – SIC) dibināšanas pasākumā, kuru organizēja SIC Europe. SIC ir Horizon 2020 programmas ietvaros finansēts projekts, kura konsorcijā ir 12 Eiropas vadošas organizācijas, šis projekts turpināsies trīs gadus – no 2016. līdz 2019. gadam. Pasākuma laikā uzzinājām daudz vērtīgu ieskatu par sociālo inovāciju Eiropā, guvām idejas projektiem un noderīgu informāciju, tostarp par finansējuma iespējām Eiropas Savienības programmu ietvaros.

Sociālā uzņēmējdarbība Baltijas jūras reģionā 0

Sociālās uzņēmējdarbības atbalsta tīkls Baltijas jūras reģionā

7 sociālās uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas no Baltijas jūras reģiona nāc klajā ar ideju uzlabot izglītības un vispārēja atbalsta iespējas sociālās uzņēmējdarbības jomā Baltijas jūras reģionā. Ideja tika realizēta projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā” ietvaros,...

0

Ieteikumi pašvaldībām sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā” projekta ietvaros

Pašvaldībām ir nozīmīga loma sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā ikvienā valstī. Tomēr ne vienmēr ir pietiekamas zināšanās un uzņemšanās no pašvaldības puses būt aktīviem sociālās uzņēmējdarbības veicinātājiem. Bieži vien par iemeslu ir nepietiekams juridiskais ietvars, vai...

0

Projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā” izglītojošie materiāli

Projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā” viens no uzdevumiem ir izpētīt sociālās uzņēmejdarbības izglītības pieejamību, kā arī novērtēt cita veida atbalstu Baltijas jūras reģionā. Pētījumā tiek apskatītas sekojošas valstis: Somija, Igaunija, Dānija, Latvija, Lietuva, Polija un Zviedrija.

0

Projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā” pētījums

Projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā” viens no uzdevumiem ir izpētīt sociālās uzņēmejdarbības izglītības pieejamību, kā arī novērtēt cita veida atbalstu Baltijas jūras reģionā. Pētījumā tiek apskatītas sekojošas valstis: Somija, Igaunija, Dānija, Latvija, Lietuva, Polija un Zviedrija.

Socialā uzņēmējdarbība pašvaldībām 24012014 0

Informatīvais izdevums “Sociālās uzņēmējdarbības pamatnostādnes, labās prakses apkopojums un ieteikumi Latvijas pašvaldībām”

Lejupielādēt “Sociālās uzņēmējdarbības pamatnostādnes, labās prakses apkopojums un ieteikumi Latvijas pašvaldībām” [PDF] Sociālās inovācijas centrs, Ziemeļu ministru padomes atbalstīta projekta „Sociālā inovācija – dzīvesveids” ietvaros, veic analītisko apskatu un apkopo labās prakses vadlīnijas un atbalsta...

1

Kā izmainīt pasauli – Coursera kurss no Veslejanas Universitātes

Kā mēs varam izmantot kopīgo, lai risinātu dažas no aktuālākajām problēmām pasaulē? Šajā kursā tiek apskati jautājumi par nabadzību, vidi, tehnoloģijām, veselības aprūpi, dzimumu, izglītības un aktivitātes, lai palīdzētu mums labāk izprast, kā uzsākt pozitīvas pārmaiņas.

Building Social Business Book Cover 0

Grāmata: Sociālā biznesa veidošana, autors Muhameds Junus

Šajā grāmatā autors parāda, kā sociālā uzņēmējdarbība ir no teorijas pāraugusi uz iedvesmojošu praksi, ko pieņēmušas daudzas vadošās korporācijas, uzņēmēji un sociālie aktīvisti visā pasaulē. Viņš parāda, kā sociālā uzņēmējdarbība pārveido dzīvi, piedāvā praktiskus padomus tiem, kas vēlas izveidot savus sociālos uzņēmumus.

Business Models Beyond Profit 0

Biznesa modeļi ārpus peļņas – lekcija par sociālo uzņēmējdarbību

Trīs stundu lekcijas slaidi, kuru nolasījis Alexander Osterwalder, “Business Model Generation at Osterwalder Strategy Facilitation” autors Jakobs Universitātē (Jacobs University) Brēmenē, Vācijā, impACT programmas ietvaros, 25.08.2009. Prezentācijā ir iekļauti tādi piemēri, kā Kiva, Grameen...

Echoing Green logo 0

Echoing Green – atraisot nākamās paaudzes talantu, lai atrisinātu pasaules lielākās problēmas

From the ‘About’ section: Mūsu misija ir atraisīt nākamās paaudzes talantu, lai atrisinātu pasaules lielākās problēmas. Mēs ticam, ka pozitīvās pārmaiņas ir iespējamas, tikai ja Tu dzīvo drosmīgi, uzņemies atbildību, atrodot savu vienreizējo lomu,...

Skoll foundation logo 0

Skoll fonds – iegulda, sasaista un cildina sociālos uzņēmējus un novatorus

No sadaļas ‘Par’: Džefs Skolls izveidoja The Skoll Foundation 1999. gadā, lai īstenotu savu ilgtspējīgās pasaules redzējumu, kurā valda miers un labklājība. Kopš 2001. gada fondu vadu  Sallija Osberga, fonda misija ir veikt liela mēroga izmaiņas ieguldot,...

Innov8Social Logo 0

Innov8Social – pēta ietekmes inovāciju, sociālo uzņēmējdarbību, saistošos likumus un politiku

No sadaļas ‘Par’: Innov8Social.com pēta ietekmes inovāciju, sociālo uzņēmējdarbību, likumus un politiku, kas atbalsta šīs sfēras. Innov8Social pirmsākumi ir 2001. gads un tajā ir publicētas intervijas, ziņas, pasākumu apskati, infografikas, rīki, novērojumi un dažādu...

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *