Sociālā kapitāla attīstība kā rīks jaunatnes pilsoniskai līdzdalībai Austrumeiropas valstīs (SOCAP)

Socap

Projekta kopsavilkums

Europe for citizens logo

Projekts tiek finansēts no ES programmas „EIROPA PILSOŅIEM” (2014-2020). Programmas galvenais mērķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, stiprināt piemiņu un palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas ES, nodrošinot vietējā, reģionālā un dalībvalstu līmenī atklātākas debates par ES jautājumiem (vairāk par šo programmu šeit). 

Pētījums “International Civic and Citizenship study” (2009) norāda, ka pastāv atšķirības pilsoniskā iesaistīšanās un līdzdalībā starp Rietumu un Austrumeiropas valstīm.

Balstoties uz ziņojumā par ES pilsonību (2010) – 59% jauniešu nav varējuši sniegt pozitīvu atbildi uz jautājumu: “Vai Jūs esat iepazinušies ar terminu “Eiropas Savienības pilsonis””?

Projekta tīmekļa vietnehttp://civicyouths.eu

Projekta norises laiks

Project aktivitātes ir plānotas no 2015. gada janvāra līdz 2016. gada maijam.

Projekta mērķi

Sekmēt pilsoniskās līdzdalības iespējas ES valstīm ar pārejas ekonomiku, uzlabojot sociālā kapitāla un Eiropas pilsoņu iniciatīvas izpratni jaunatnes sektorā.

Ir svarīgi uzsvērt jauniešus kā mērķa grupu. Jauniešiem patīk iegūt personīgo pieredzi, kas veicina apņemšanos un prasmju attīstību. Plānotie pasākumi Austrumeiropas valstīs sniegs mērķa grupai iespējas mācīties, iesaistīties un, ietekmēt ES procesus, izmantojot diskusijas, iedvesmojoties. Apmācības un semināri rosinās kopīgam darbam. Dalībniekiem būs iespēja veikt vadošus pienākumus, būt aktīviem un izaicināt citus darīt tāpat. Līdz ar to iesaistīšanās projektā sniegs papildus ieguldījumu pilsoniskās līdzdalības veicināšanā.

Vispārējais mērķis: Veicināt pilsoniskās līdzdalības iespējas ES valstīm ar pārejas ekonomiku, sekmējot sociālā kapitāla un Eiropas pilsoņu iniciatīvu ietvaros jaunatnes jomā.

Projekta aktivitātes

Konferences, apaļā galda diskusijas un apmācības Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā un Rumānijā būs galvenās darbības formas un aktivitātes.

Projekta rezultāti

  1. Projekta pasākumu kopsavilkums: SOCAP pasākumi (angļu valodā) [PDF]
  2. Pētījums par pilsoniskās iesaistes līmeni un sociālā kapitāla izpratni jaunatnes sektorā Austrumeiropas valstīs: SOCAP pētījums (angļu valodā) [PDF].
  3. Projekta ietvaros organizētā konkursa uzvarētāju raksti:

Projekta partnerorganizācijas

Projektu rganizē 5 NVO no dažādām valstīm – Igaunijas, Latvijas, Lietuvias, Polijas un Rumānijas.

SIC logoSociālās inovācijas centrs (Latvija, dibināts 2010. gadā)
Organizācijas mērķis ir stiprināt un izplatīt zināšanas, veicināt starptautiskās un vietējās pieredzes apmaiņu un dibināt kontaktu veidošanu sociālajai inovācijai. Trīs galvenie darbības virzieni (1) sociālā uzņēmējdarbība, (2) risinājumi jauniešu bezdarbam un sabiedrības izaicinājumiem, (3) pilsoniskā līdzdalība.

Tīmekļa vietne: http://socialinnovation.lv/

CRIS logoCentrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) (Polija, dibināts 2002. gadā)
Organizācijas galvenais mērķis ir palīdzēt citām nevalstiskajām organizācijām, CRIS iesāk un atbalsta centienus būvēt pilsonisko sabiedrību un veicināt labāku demokrātiju.

Tīmekļa vietne: http://www.cris.org.pl/

 

Bridge logoBridge Language Study House (Rumānija, dibināts 2002. gadā)
Bezpeļnas nevalstiskā biedrība, kas atrodas Cluj-Napoca pilsētā, ar nodaļām Satu-Mare un Oradea. Galvenais darbības virziens ir valodas izglītība un eksaminācija, un ES projekti. Asociācijas galvenais mērķis ir veicināt pārmaiņas uz labāku Rumānijā un kļūt par atzītu izcilības centru.
Tīmekļa vietne: http://www.blsh.ro/en/

INVOLVED logoINVOLVED (Igaunija, dibināts 2012. gadā)
Nevalstiskā organizācija ar mērķi veidot iespējas indivīdu mūžizglītībai un attīstības veicināšana vietējā, gan starptautiskā mērogā. Organizācija mērķē uz aktīvāku līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā, un strādā pie starpkultūru mācīšanās, integrācijas un migrācijas, vienlīdzīgām un cilvēktiesībām.
Tīmekļa vietne: http://www.involved.ee/

Sveikatingumo idejos logoSveikatingumo idėjos (Lietuva, dibināts 2005. gadā)
Bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir attīstīt sociālās, kultūras, sporta un ekonomiskos projektus Marijampoles rajonā un starptautiskajā līmenī. Organizācija aktīvi vada projektos, kuri stiprina attiecības starp kaimiņvalstīm un tālākām ES valstīm un kandidātvalstīm.

Tīmekļa vietne: http://www.arviparama.lt

2 comments on “Sociālā kapitāla attīstība kā rīks jaunatnes pilsoniskai līdzdalībai Austrumeiropas valstīs (SOCAP)

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *