Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā

Preses relīze
Rīga, 2016. gada 18. septembrī

Šī gada augustā veiksmīgi noslēdzās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros apstiprinātais projekts “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā” (SEBS), kurā tika uzsvērts atbalsts sociālās uzņēmējdarbības attīstības politikas izstrādei un izglītībai šajā reģionā. Projektu izstrādājis Sociālās inovācijas centrs (SIC) kopā ar 6 partneriem no Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas un Polijas. Darbs pie projekta sākās 2014. gada septembrī un turpinājās divus gadus.

Sociālā uzņēmējdarbība (SU) ir metode, ko izmanto, lai pārvarētu esošās ekonomiskās un sociālās problēmas un radītu labākus dzīves apstākļus sabiedrībai kopumā. Projekta galvenie mērķi bija:

  • veicināt SU sektora attīstību Baltijas jūras reģionā, uzlabojot zināšanas pieaugušo izglītībā;
  • izglītot pašvaldības, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citus interesentus par instrumentiem SU atbalstam valsts un reģionālajā līmenī;
  • pētniecība SU jomā, lai izstrādātu  priekšlikumus, atbalsta metodes un instrumentus;
  • veicināt atvērtā izglītības rīka izstrādi, kas atvieglo valstu un pārrobežu SU sadarbību;
  • izveidot stabilu SU atbalsta organizāciju tīklu.

Projekta rezultātā ir tapis pētījums “Atbalsts sociālo uzņēmumu sektoram Baltijas jūras valstīs”, izglītojošie materiāli par SU uzsākšanas atbalstu, ieteikumi pašvaldībām par SU veicināšanu, kā arī SU  atvērtas izglītības rīks un atbalsta tīkls Baltijas jūras reģionā.

Pētījums “Atbalsts sociālo uzņēmumu sektoram Baltijas jūras valstīs” (pieejams SIC tīmekļa vietnē angļu un latviešu valodās) sniedz pārskatu par SU ieinteresētājām pusēm, izglītību un ietekmes analīzi, kas tostarp ir vēl joprojām viens no lielākajiem SU sektora attīstības izaicinājumiem – sociālās ietekmes definēšana, analīze un informācijas izplatīšana. Savukārt, izglītojošo materiālu, kas ir neformālās izglītības līdzeklis, mērķis ir veicināt SU izpratni reģionā – palīdzēt izvēlēties biznesa modeli, izprast sociālo mediju nozīmi un vispārējos SU uzsākšanas priekšnosacījumus, kā arī sniegt priekšstatu par sociālās ietekmes izvērtēšanu  (materiāli pieejami SIC tīmekļa vietnē angļu un latviešu valodās). Ieteikumi pašvaldībām par SU veicināšanu ietver situācijas analīzi katras valsts SU jomā, kā arī balstoties uz analīzi, aptaujām un fokusa grupu darbu, tajos ir piedāvāti risinājumi, kā efektīvāk atbalstīt SU sektoru visā reģionā (materiāli pieejami SIC tīmekļa vietnē angļu un latviešu valodās). Izveidotais SU atvērtās izglītības rīks un atbalsta tīkls Baltijas jūras reģionā – http://www.socialenterprisebsr.net/ – savā datubāzē šobrīd aptver vairāk nekā 170 sociālos uzņēmumus, kuri darbojas reģionā. Šajā platformā tiek publicēta arī SU aktuāla informācija, kā arī to var izmantot SU saistošo pasākumu veicināšanai.

Projekta ietvaros tika organizēti arī projekta rezultātu prezentēšanas pasākumi Latvijā, Igaunijā un Dānijā, to mērķis bija arī kontaktu dibināšana ieinteresēto pušu vidū un diskusijas par SU tēmu neformālā gaisotnē.

Šobrīd Sociālās inovācijas centrs darbojas Sociālās uzņēmējdarbības likuma ietvara izstrādē Saeimas darba grupā, kā arī sadarbībā ar domnīcu “Providus” un citām organizācijām 2016.gada 21.jūlijā noslēdza līgumu ar Labklājības ministriju par divu metodiku izstrādi un apmācību nodrošināšanu SU jomā.

 

Kontaktinformācija:
Renāte Lukjanska
info@socialinnovation.lv
www.socialinnovation.lv

 

Par projektu:

Projekta nosaukums: “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā (SEBS)” (“Social entrepreneurship development in Baltic Sea region”).
Projekta aktivitātes norisinājās no  2014. gada septembra līdz 2016. gada augustam.
Projekts tika finansēts Erasmus+ 2. pamatdarbības (Key Action 2) stratēģiskās partnerības aktivitātes ietvaros.

 

Par Sociālās Inovācijas Centru (SIC):

SIC ir nevalstiskā organizācija, kas dibināta 2010. gadā. SIC mērķis ir sabiedrībai aktuālu sociālo problēmu un izaicinājumu noteikšana, lai rastu tām “svaigus” risinājumus, pielietojot ikviena sabiedrības indivīda radošumu un intelektu. Kopš 2013. gada SIC aktīvi darbojas sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.

 

Šī preses relīze ir tapusi projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā (SEBS)” ietvaros. Par relīzes saturu atbild projekta vadītāji, un tas ne vienmēr atspoguļo EK vai starpniekfinansētājorganizāciju viedokli.

 

Resursi papildus informācijai:

 

SEBS logo         Erasmus+ Logo  SIC logo plain

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *