Sociālās uzņēmējdarbības izaugsmei būtiska domāšanas veida stiprināšana

Šā gada augustānoslēdzam projektu, kas 2 gadu garumā īstenots ar Nordplus pieaugušo izglītības programmas atbalstu “Sociālās uzņēmējdarbības izaugsmei būtiska domāšanas veida stiprināšana” (“Boosting key mindset elements for successful social business development”), kas tiek īstenots kopā ar partneriem no Lietuvas un Zviedrijas.

Galvenais šī projekta mērķis bija izpētīt esošo situāciju domāšanu veidu (mindset) un kompetenču jomā un izstrādāt jaunu izglītības moduli, lai stimulētu sociālā uzņēmēja domāšanas un pamata kompetenču attīstību: pašiniciatīvu, līderību un iesaisti sabiedriskajos un ekonomiskajos procesos.

Pētījumā tika iesaistīti sociālie uzņēmēji no visām partnervalstīm, proti, Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas. At pētījuma rezultātiem iespējamies iepazīties “Ziņojumā par galvenajiem domāšanas elemnetiem sociālās uzņēmējdarbības attīstībā”,  kas gan pieejams tikai angļu valodā šeit.

Kopsavilkums par pētījuma rezultātiem atspoguļots infografikā.

Balstoties uz pētījuma rezultātiem, izstrādāts apmācību modulis “Sociālā uzņēmēja prasmes un domāšanas veids”. Apmācību modulis ir, galvenokārt, paredzēts pieaaugušo apmācību vadītājiem, sociālajiem uzņēmējiem un personām, kuras par tādiem vēlas kļūt. Modulis ar efektīvu pieaaugušo apmācības tehniku sniedz iespēju izvērtēt un noteikt personīgās prasmes, kuras nepieciešamas sociālu problēmu risināšanai. Apmācību modulis izveidots, sadarbojoties pieaugušo izglītības jomā starptautiski pieredzējušām organizācijām no Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas.

Mērķgrupa:

– Pieaugušo apmācību vadītāji, kuri var novērtēt kādas personas prasmes vai var palīdzēt to vērtēšanas procesā;

– Cilvēki, kuri saskata sociālas problēmas un vēlas tās risināt, pielietojot uzņēmējdarbības modeli;

– Sociālie uzņēmēji, kuri laiku pa laikam vēlas pārbaudīt savas prasmes.

Moduli iespējams izmantot kā mājas lapā balstītu atvērtu izglītības resursu:

Latviešu valodā: APMĀCĪBU MODULIS Sociālā uzņēmēja prasmes un domāšanas veids

Lietuviešu valodā: MOKYMO MODULIS Socialinių verslininkų kompetencija ir mąstysena

Zviedru valodā: UTBILDNINGS MODUL Kompetenser och tänkesätt för sociala företagare

Angļu valodā modulis ir pieejams PDF formātā: please download the full educational module description here.

 

Projekts īstenots sadarbībā ar partneriem:

  • Sociālās inovācijas centrs (Latvija)
  • Nordic Association for Social Innovation (Zviedrija)
  • Skudutiskis academy (Lietuva)

Logo+Nordplus

Šis materiāls tapis projekta  “Sociālās uzņēmējdarbības izaugsmei būtiska domāšanas veida stiprināšana” NPAD -2017/10203 ietvaros ar Nordplus Adult programmas finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild projekta vadītājs un tas ne vienmēr atspoguļo Nordplus vai citu finansiāla atbalsta sniedzēju un ieinteresēto pušu viedokli.

 

Jūs varētu interesēt arī sekojošais...

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *