Starptautiskās tirdzniecības veicināšana sociālo uzņēmumu ilgtspējai un izglītībai

Jaunā projekta “Starptautiskās tirdzniecības veicināšana sociālo uzņēmumu ilgtspējai un izglītībai” (“Internationalising Trading for Social Enterprise Sustainability and Education”) ietvaros, 22-23.janvārī notika pirmā partneru tikšanās Atēnās. Tās laikā Sociālās inovācijas centrs tikās ar universitāšu, sociālo uzņēmumu un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem no Lielbritānijas, Īrijas, Grieķijas, Vācijas, Lietuvas un Itālijas. Tikšanās laikā tika apspriesti konceptuāli projekta vadīšanas un izvērtēšanas pasākumi, kā arī detalizēti apspriesti katra partnera uzdevumi un lomas šajā sociālai uzņēmējdarbībai veltītajā projektā.

“Starptautiskās tirdzniecības veicināšana sociālo uzņēmumu ilgtspējai un izglītībai” projekts tiek realizēts ar Erasmus+ stratēģiskās partnerības programmas atbalstu un tā mērķis ir inovatīvas izglītības un apmācību attīstība ilgtspējīgai sociālās uzņēmējdarbības izaugsmei, t.sk. starptautiskā līmenī. Projektu plānots realizēt 2 gadu garumā un tā gaitā izstrādātajiem materiāliem un pasākumiem ir jāpalīdz esošiem un topošajiem sociāliem uzņēmējiem palielināt darbības kapacitāti ne tikai vietējā, bet arī reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī.

Projekta ietvaros tiks radīti 4 materiāli (intelektuālie rezultāti –IR):

 • IR1: ietvardokuments sociāliem uzņēmējiem, kurā tiks iekļauta noderīga informācija par to, kā padarīt sociālos uzņēmumus ilgtspējīgākus, izmantojot starptautiskas tirdzniecības iespējas,

 • IR2: aprakstošs pētījums par pieejamiem atbalsta mehānismiem sociālajiem uzņēmumiem (kā arī cita veida uzņēmumiem), kas meklē iespējas starptautiskos tirgos,

 • IR3: tiešsaistes mācību rīks, kas atspoguļo projektā ievākto materiālu no sociālo uzņēmēju intervijām,

 • IR4: papildus mācību materiāli, kurus būtu vērts izlasīt tiem, kas interesējas par sociālo uzņēmējdarbību.

Visi projektā radītie mācību materiāli un rīki tiks izmēģināti praktiskās darbnīcās, kā arī izplatīti projekta partnervalstīs. Projekta noslēgumā 2019.gada vasarā tiek plānota arī sociālajai uzņēmējdarbībai veltīta konference Lielbritānijā, kur tiks prezentēti projekta rezultāti un uzstāsies Eiropas sociālie uzņēmēji.

Projektā iesaistītie partneri:

 • Wrexham Glyndwr University (Lielbritānija, vadošais partneris)

 • Limerick Institute of Technology (Īrija),

 • PANEPISTIMIO PATRON (Grieķija),

 • Archivio della Memoria (Itālija),

 • Pädagogische Hochschule Freiburg (Vācija),

 • Social Impact Consulting Ltd. (Lielbritānija),

 • Inovaciju biuras (Lietuva),

 • Sociālās inovācijas centrs (Latvija).

Erasmus+_l

Par publikācijas saturu atbild projekta koordinators un saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras uzskatus.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *