SYNERGY: Kad vietējie partneri kļūst par Eiropas tīklu

Synergy Logo

Projekta kopsavilkums

eu_flag_progrMuzizglProjekts tiek realizēts Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci Partnerships darbības ietvaros (vairāk par šo programmu šeit).

Projekta tīmekļa vietnehttp://project-synergy.eu/

Projekts “SYNERGY: Kad vietējie partneri kļūst par Eiropas tīklu” ir Grundtvig mācību partnerība, kuru koordinē Aventura Marão Clube (AMC), vietējā biedrība, kas tika dibināta 1993. gadā un atbild par jaunatnes centra Amarante vadību un koordinēšanu. Šī partnerība sasaistīs organizācijas no vairākām Eiropas valstīm – Slovēnijas, Ungārijas, Rumānijas, Itālijas, Bulgārijas, Zviedrijas, Somijas un Portugāles), kas ir (tieši vai netieši) saistītas ar vietējiem jauniešu centriem un/vai organizācijām, kā arī darbojas vietējos sociālajos tīklos. Projekta mērķis ir atspoguļot un pārskatīt jauniešu centru un/vai organizāciju lomu sociālo iestāžu tīklā un veicināt sinerģiju starp vietējām iestādēm, lai uzlabotu sociālā darba kvalitāti.

Projekta norises laiks

Projekta aktivitātes ir plānotas no 2013. gada septembra līdz 2015. gada augustam.

Projekta mērķi

 • attīstīt un stiprināt jauniešu centru un/vai organizāciju lomu, kas darbojas jaunatnes jomā savās vietējās kopienās;
 • dalīties ar labās darba prakses piemēriem ar jaunatnes centriem un/vai organizācijām, kas darbojas jaunatnes jomā, kā arī vietējiem sociālo tīklu partneriem;
 • dalīties ar labās prakses piemēriem ar dažādu valstu sociālo tīklu partneriem, kas iesaistīti mācību partnerībā;
 • veicināt mobilitāti un prasmju pilnveidošanu tehnisko sociālo tīklu veidošanā, lai aktīvāk iesaistītos Eiropas piedāvātajos projektos un iespējās;
 • optimizēt un padarīt sinerģiskus esošos resursus sociālajā jomā;
 • veicināt integrējošus pasākumus (izmantojot neformālās izglītības pieejas).

Aventura Marão Clube (AMC), kā arī citu projektā iesaistīto partneru, mērķis ir mēģināt risināt vairākas noteiktās vajadzības, piemēram, cilvēku un materiālo resursu trūkums, tehnisko iemaņu trūkums, jo īpaši neformālās izglītības jomā un tikai nedaudzas starptautiskās mobilitātes iespējas.

Projekta aktivitātes

Projekta ietvaros tiek plānoti 6 starptautiski pasākumi (mobilitātes) :

 • Atklāšanas konference un mācību vizīte (Portugāle);
 • Starpkultūru un valodu darbnīcas (Ungārija);
 • Seminārs (Slovēnija);
 • Darbnīcas par ES programmu iespējām (Rumānija);
 • Labās darba prakses apmaiņa (Itālija);
 • Noslēguma konference un izvērtēšana (Portugāle).

Bez minētajiem pasākumiem projekts paredz arī dažāda veida pasākumu īstenošanu vietējā mērogā:

 • Apmācības par jautājumiem par partnerību tēmu (starpkultūru mācīšanās, sociālo projektu vadība, līderība, starppersonu komunikācija, u.c.);
 • Tīklošanās (networking) (attīstot sadarbību starp vietējām iestādēm un varas iestādēm);
 • Redzamība (veicinot un izplatot projekta rezultātus un labas prakses piemērus).

Projekta partnerorganizācijas

 1. Aventura Marão Clube (NVO, Portugal, Tīmekļa vietne)
 2. Mladinski Center Trbovlje (NVO, Slovenia, Tīmekļa vietne)
 3. Asociatia de Tineri Din Ardeal (NVO, Romania, Tīmekļa vietne)
 4. Egyesek Youth Association (NVO, Hungary, Tīmekļa vietne)
 5. Associazione InformaGiovani (NVO, Italy, Tīmekļa vietne)
 6. A-net Youthforum (NVO, Sweden, Tīmekļa vietne)
 7. Sociālās inovācijas centrs (NVO, Latvia, Tīmekļa vietne)

Aventura marao clube - Portugal Egyesek logo Informa_Giovani_logo A-net-youthforum-se mladinski_center_trbovlje_logo ATA - Asociatia de Tineri din Ardeal

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *