Līderība

Apmācību mērķis līderības iemaņu veidošana un attīstīšana.

Es un sabiedrība. Ko par mani domā citi?

apmācību mērķis ir likvidēt ar tipiskajiem stereotipiem saistītās problēmas un tos pārvarēt, ar kuriem saskaras jaunietis – “Ja es slikti mācos, es esmu neveiksminieks”, “Ja es labi mācos – es esmu neinteresants” u.c.

Sava talanta atklāšana

Ko mums dod talantu atklāšana? Pirmkārt, mēs spējam novērtēt, vai esam izvēlējušies pareizo nodarbi dzīvē. Otrkārt, vai spējam apvienot un integrēt savu nodarbi dzīvē. Treškārt, mēs izprotam, vai mūsu talants tiek pienācīgi novērtēts sabiedrībā un ko mēs spējam dot sabiedrībai ar savu talantu.

Radošā domāšana

Apmācību mērķis ir sniegt ieskatu par to, kā rodas radošā domāšana, kādas ir trenēšanas metodes, un praktiski apgūt šīs metodes.

Politisko procesu skaidrošana

Šī kursa ietvaros tiek skaidrotas nacionālo un globālo politikas procesu lomas, Eiropas piedāvātās iespējas līdzdarboties politikā.

Pilsoniskie procesi

Šī kursa ietvaros tiek skaidrotas iespējas un priekšrocības, aktīvi līdzdarbojoties politikas procesos, kā arī Eiropas Savienības projektu iespējas šajā jomā.