Notagots: EK Mūžizglītības Programma

Synergy Logo 0

“SYNERGY” projekta starptautiskā apmācību mobilitāte Itālijā 2014. gada 6. -11. oktobrī

Sociālās inovācijas centra vietējā sadarbības tīkla organizāciju četri pārstāvji “SYNERGY” projekta ietvaros piedalās apmācību mobilitātē Itālijā, Palermo. Mobilitātes mērķis – nevalstiskā sektora organizāciju iesaiste sociālajā darbā – pieredzes iegūšanā par sociālo dienestu, izglītības iestāžu un nevalstisko organizāciju darbu Itālijā.

Synergy Logo 0

SYNERGY: Kad vietējie partneri kļūst par Eiropas tīklu

Projekts “SYNERGY: Kad vietējie partneri kļūst par Eiropas tīklu” ir Grundtvig mācību partnerība, kuru koordinē Aventura Marão Clube (AMC). Šī partnerība sasaistīs organizācijas no vairākām Eiropas valstīm – Slovēnijas, Ungārijas, Rumānijas, Itālijas, Bulgārijas, Zviedrijas, Somijas un Portugāles), kas ir (tieši vai netieši) saistītas ar vietējiem jauniešu centriem un/vai organizācijām, kā arī darbojas vietējos sociālajos tīklos.

FIT project logo 0

FIT – Aizraujošie IT rīki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Projekta “Aizraujošie IT rīki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” gaitā tiks izstrādāts IKT rīks, kas sastāvēs no dažādiem moduļiem: izglītojošajiem uzdevumiem un pamācībām, interaktīvajām digitālajām filmām, semināriem par mākslas terapiju un realitātes ierakstīšanu – veidojot tīmekļa žurnālu, kuru pamatā būs vienkārša komunikācija un viegli lasāms teksts.