Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā

Šī gada augustā veiksmīgi noslēdzās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros apstiprinātais projekts “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā” (SEBS), kurā tika uzsvērts atbalsts sociālās uzņēmējdarbības attīstības politikas izstrādei un izglītībai šajā reģionā. Projektu izstrādājis Sociālās inovācijas centrs (SIC) kopā ar 6 partneriem no Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas un Polijas. Darbs pie projekta sākās 2014. gada septembrī un turpinājās divus gadus.

Projekts “My Kitchen is Your Kitchen!”

Projekts “My Kitchen is Your Kitchen!” ir izstrādāts ar Erasmus+ programmas atbalstu ar mērķi uzlabot integrāciju un toleranci starp projektā iesaistītajām valstīm, kā arī sniegt pozitīvu ieguldījumu jauniešu nodarbinātības veicināšanai.

SEBS pasākums 18.05.

Izzinošs pasākums par sociālo uzņēmējdarbību – veiksmīgi biznesa modeļi un sadarbība

Erasmus+ projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā (SEBS)” noslēgumā Sociālās inovācijas centrs (SIC) 18. maijā Days Hotel Riga VEF telpās rīko projekta rezultātu inormācijas izplatīšanas un pieredzes apmaiņas pasākumu. Uz pasākumu tiek aicināti visi interesenti. Tajā ar savu pieredzi pasākumā dalīsies pieci eksperti no Baltijas jūras reģiona valstīm

Eiropas Kopstrādņu Tīkls

Eiropas kopstrādņu tīkls

Projekta “Eiropas kopstrādņu tīkls” galvenais mērķis ir veicināt pašnodarbinātības iespējas jauniešiem, izmantojot kopstrādņu pieeju.