Business for all!

No 27. augusta līdz 2. septembrim Sociālās inovācijas centrs (SIC) kopā ar partneriem no 8 valstīm piedalījās Erasmus+ apmācībās Polijā […]

Projekts “My Kitchen is Your Kitchen!”

Projekts “My Kitchen is Your Kitchen!” ir izstrādāts ar Erasmus+ programmas atbalstu ar mērķi uzlabot integrāciju un toleranci starp projektā iesaistītajām valstīm, kā arī sniegt pozitīvu ieguldījumu jauniešu nodarbinātības veicināšanai.