My voice matters logo

Manai balsij ir nozīme: Eiropas jauniešu pilsoņu iniciatīva

Projekts ir programmas “Jaunatne darbībā” apakšaktivitāte 1.3 un tajā ir iesaistīti 256 jaunieši no 8 dažādām Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Polijas organizācijām. Tā mērķis ir mudināt jauniešus pārdomāt un pielietot praksē “Eiropas pilsoņu iniciatīvas” tiesības.

Synergy Logo

SYNERGY: Kad vietējie partneri kļūst par Eiropas tīklu

Projekts “SYNERGY: Kad vietējie partneri kļūst par Eiropas tīklu” ir Grundtvig mācību partnerība, kuru koordinē Aventura Marão Clube (AMC). Šī partnerība sasaistīs organizācijas no vairākām Eiropas valstīm – Slovēnijas, Ungārijas, Rumānijas, Itālijas, Bulgārijas, Zviedrijas, Somijas un Portugāles), kas ir (tieši vai netieši) saistītas ar vietējiem jauniešu centriem un/vai organizācijām, kā arī darbojas vietējos sociālajos tīklos.

Projekts “VisualEMR” Eurostars-eureka programmā

Projekta pieteikuma izstrāde un kvalitātes kontrole programmā Eurostars-eureka. Izstrādāts un iesniegts projekts Norvēģijas un Lielbritānijas partneriem (2012.gada septembrī) Eurostars-eureka programma. […]