Saw respect-harvest citizens

Sēt cieņu, apvienot pilsoņus

Jauniešu apmaiņas projekts ES dalībvalstu jauniešiem, kura ietvaros jauniešiem būs iespēja uzlabot izpratni par cieņu attiecībā uz dažādām kultūrām un mācities viens no otra, ko nozīmē būt par Eiropas pilsoni

My voice matters logo

Manai balsij ir nozīme: Eiropas jauniešu pilsoņu iniciatīva

Projekts ir programmas “Jaunatne darbībā” apakšaktivitāte 1.3 un tajā ir iesaistīti 256 jaunieši no 8 dažādām Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Polijas organizācijām. Tā mērķis ir mudināt jauniešus pārdomāt un pielietot praksē “Eiropas pilsoņu iniciatīvas” tiesības.

Mathematics universe

Matemātika visiem

Projekta kopsavilkums Projekts tiek apmaksāts no Turcijas Nacionālās aģentūras dotācijām.      Apmaiņas projekta mērķis ir veicināt mācīšanos caur matemātiku. […]

Jauniešu apmaiņas projektiem liela aktivitāte

Sociālās inovācijas centra darbinieki, izstrādā partnerības pieteikuma formas, 10 dažādiem partnerības projektiem, kuru tēmas ir saistītas ar jauniešu motivāciju, dzimumu […]