Taps ieteikumi pilsoniskās iesaistes uzlabošanai pašvaldībā

Lai veicinātu pilsonisko iesaisti Ķekavas novada pašvaldībā, veidotu ieteikumi pašvaldības pilsoniskās iesaistes procesa uzlabošanai, biedrība “Sociālās inovācijas centrs”  SIC) no 1. augusta līdz 19. novembrim realizēs projektu “Pilsoniskās iesaistes veicināšana pašvaldībā – Ķekavas novada piemērs”.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt novada nevalstiskā sektora iniciatīvu iesaistīties pašvaldību darbā un uzraudzībā, novadot apmācību-diskusiju ciklu no divām lekcijām-diskusijām, kā arī izstrādājot informatīvo materiālu, kas apkopotu dažādus pilsoniskās iesaistes veidus Latvijā un ārvalstīs. Tāpat ar projektu plānots veicināt izglītības līmeni pašvaldību lēmumu pieņemšanas un uzraudzības procesos, iepazīstinot Ķekavas un citu novadu iedzīvotājus ar dažādiem iesaistes rīkiem, palielinot iedzīvotāju pilsoniskās iesaistes iespējas pašvaldības līmenī.

Mērķauditorija ir gan nevalstisko organizāciju pārstāvji novadā, gan iedzīvotāji, kuri dzīvo Ķekavas novadā, bet līdz šim nav aktīvi iesaistījušies pilsoniskās aktivitātēs informācijas, zināšanu vai iespēju trūkuma dēļ. Nodrošināt iespēju paplašināt savas zināšanas un iesaistīties pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos ir viens no galvenajiem dalībnieku iesaistes uzdevumiem.

Projekta ietvaros ikviens Ķekavas novada iedzīvotājs septembrī un oktobrī ir aicināts apmeklēt lekcijas-diskusijas, kuru rezultātā tiks veidoti ieteikumi pašvaldības pilsoniskās iesaistes procesa uzlabošanai. Precīzāka informācija par lekciju-diskusiju datumu un vietu būs Ķekavas novada pašvaldības  interneta vietnē www.kekavasnovads.lv un facebook.com lapā.

Sabiedrība ir aizvien labāk informēta un izglītota, un vēlas, lai tās viedoklis tiktu ņemts vērā. Sabiedrības iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesā ir viens no labas pārvaldības pamatelementiem un instrumentiem labākas politikas veidošanai. Pilsoniskajai sabiedrībai ir svarīga loma demokrātiskas valsts pastāvēšanā. Līdzdalība var būt gan pēc valsts pārvaldes institūcijas iniciatīvas (parasti konsultāciju veidā), gan arī pēc pašu iedzīvotāju ierosmes.

  Latvijā ir vērojams nepietiekama gan nevalstiskā sektora aktivitāte, gan arī atbalsta mehānismi pašvaldību līmenī. Uz to norāda 2017. gadā veiktais Providus pētījums “Varas līdzsvars un kontrole Latvijas pašvaldībās”, kurā tiek minēts, ka pašvaldību darbs reti kur tiek pakļauts līdzvērtīgai uzraudzībai. Pētījumā tiek minēts, ka sabiedrība ir maz iesaistīta lēmumu pieņemšanā pašvaldību līmenī. “Labi, ja katrā ceturtajā pašvaldībā (no 18 lielākajām) darbojas sabiedriskās organizācijas, kas nāk uz domes sēdēm, palīdzot deputātiem pieņemt pārdomātākus lēmumus,” teikts pētījumā. Tāpat pētījumā tiek atzīts, ka vairāki pašvaldību darba kontroles mehānismi kā, piemēram, neatkarīga mediju uzraudzība pār pašvaldības darbu, sabiedriskais aktīvisms vai nacionālā līmeņa politisko partiju iespējas un vēlme sekot līdzi savu kolēģu darbam pašvaldību līmenī, ir vāji. Arī Ķekavas novadā veiktā  iedzīvotāju aptauja 2017. gada sākumā norāda uz to, ka vairākums  iedzīvotāju uzskata, ka novadā nav izveidota  pietiekami kvalitatīva iedzīvotāju iesaistes sistēma lēmumu pieņemšanā.

Projekta rezultāti būs pieejami biedrības interneta vietnē www.socialinnovation.lv, jautājumu gadījumā sazināties: renate@socialinnovation.lv.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā alianse” un Kultūras ministriju projekta „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

 

 

 

Jūs varētu interesēt arī sekojošais...

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *