Tikšanās ar Access Info Europe ekspertiem

Biedrības “Sociālās inovācijas centrs” pārstāvji šā gada aprīlī Gdaņskā, Polijā tiksies ar informācijas pieejamības ekspertiem – starptautiskas organizācijas Access Info Europe www.access-info.org pārstāvjiem – lai mācītos no labākajiem, iegūtu plašāku starptautisku pieredzi informācijas pieejamības jomā Eiropā un vienotos par turpmāku sadarbību un pasākumiem nākotnē Latvijā.

Tikšanās tiek organizēta projekta “Pilsoniskās sabiedrības tiesību stiprināšana, veicinot  publiskās informācijas pieejamību Eiropas jaunatnei”(SIA4Y) noslēguma konferences ietvaros. Noslēguma konference pulcēs jauniešus – projekta dalībniekus – un partnerus no Polijas, Beļģijas, Somijas, Igaunijas un Latvijas ar mērķi palielināt izpratni, zināšanas un spējas izmantot tiesības piekļūt publiskai informācijai, kā arī veicināt informācijas brīvības tiesību realizēšanu jauniešu vidū. Noslēguma konferences dalībniekiem būs arī iespēja plašāk iepazīties ar labās prakses piemēriem jauniešu informācijas pieejamības ziņā dažādās valstīs, kas daļēji ir apkopotas arī projekta publikācijā Code of Good Practica, kas atrodama projekta mājaslapā http://civicyouth.eu/

Ja esat ieinteresēts sadarboties informācijas pieejamības jomā, sazinieties ar mums inese@socialinnovation.lv.

“Social Innovation Centre” representatives will meet with experts on access to information field – the representatives of the international organisation Access Info Europe www.access-info.org – this April in Gdansk, Poland, to learn from the best, to acquire more international experience in the field of access to information in Europe and to agree on future cooperation and activities in Latvia.

The meeting is organised in the framework of the project “Strengthening civil society rights by information access for European youth” (SIA4Y) final conference. The final conference will bring together young people – project participants – and partners from Poland, Belgium, Finland, Estonia and Latvia with the aim to increase the level of awareness, knowledge, and ability to use the right of access to public information and support freedom of information among youth. Participants of the final conference will also have the opportunity to familiarise themselves more widely with good practices in terms of accessibility of youth information in different countries, which are partly also covered by the publication Code of Good Practice you can find on project web page http://civicyouth.eu/

If you are interested in cooperation on information access issues, please contact us inese@socialinnovation.lv.

Jūs varētu interesēt arī sekojošais...

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *