Uzsākts ESSBJR Seed Money Facility apstiprinātais projekts “Jauniešu sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā” (BYSED)

BYSED projekts - Jauniešu sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā

SIC logo plain      EU_Partly_financed_LV    EUSBSR Seed Money Facility LV logo

 

Preses relīze
Rīga, 2016. gada 19. aprīlī

Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt pilnvērtīgu projekta pieteikumu sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai jaunatnes sektorā, apzinot un iesaistot pieredzējušus, šajā jomā darbojošos sadarbības partnerus. Ar izstrādāto pieteikumu projekta partneri plāno kandidēt uz Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam (ESSBJR) paraugprojektu (flagship) izglītības politikas jomā ar perspektīvu uz 2014. – 2020 gadu vai uz jebkuru citu līdzvērtīgu finansējuma avotu. Projektu koordinē Polijas organizācija Baltic Institute for Regional and European Concern (BISER) sadarbībā ar vēl sešiem partneriem no Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas.

Ceturtā un pēdējā projektu apstiprināšanas kārta ESSBJR Seed Money Facility fonda ietvaros tika noslēgta šī gada 18. februārī, kā rezultātā tika apstiprināti 28 jauni sēklas kapitāla projekti, tostarp arī BYSED projekts. Gandrīz 130 partneri no visa Baltijas jūras reģiona sniegs savu ieguldījumu projektu ideju attīstībai šo apstiprināto projektu ietvaros.

BYSED projekta galvenais virzītājspēks ir zems sociālās uzņēmējdarbības aktivitāšu līmenis Baltijas jūras reģionā, kas orientēts uz jauniešiem. Eiropas sociālā sistēma ir nepietiekama, kad runa iet par jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā, šī tendence ir novērojama lielākajā daļā Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs, ieskaitot Baltijas jūras reģiona valstis. Mūsu sākotnējie novērojumi norāda, ka nav tiešā atbalsta vai rīku jauniešu sociālās uzņēmējdarbības un ar to saistīto procesu veicināšanai. Līdz ar to ir nepieciešams pētījums par faktoriem, kas ietekmē jauniešu iesaisti sociālās uzņēmējdarbības aktivitātēs.

Projektu realizē 7 partnerorganizācijas, 5 NVO (Baltic Institute for Regional and European Concern (BISER) no Polijas, “Sociālās Inovācijas Centrs” no Latvijas, publiskā iestāde “Sveikatingumo idėjos” no Lietuvas, Igaunijas Sociālo uzņēmēju tīkls un “Sociālie uzņēmēji” no Dānijas) un 2 vietējās pašvaldības (Rīgas pašvaldība un Gdaņskas pašvaldība no Polijas). Partneriem ir pieredze ES finansētajos, kā arī ar sociālo uzņēmējdarbību saistītajos projektos. Vairākas organizācijas jau ir darbojušās kā partneri citu projektu ietvaros, savukārt, citas ikdienā sadarbojas ar sociālajiem uzņēmējiem.

Projekta aktivitātes oficiāli sākās šī gada 1. aprīlī ar partneru pirmo tikšanos Norden Association biroja telpās Stokholmā, Zviedrijā. Norden Association ir arī ESSBJR Izglītības politikas jomas (PJ) koordinētājorganizācija. Norden Association pārstāvis Anders Bergstroms (Anders Bergström), kurš pilda Izglītības PJ koordinatora lomu, sniedza īsu ievadu par stratēģiju, izglītības politikas jomu, to galvenajiem mērķiem un uzdevumiem. Viņš arī informēja dalībniekus par paraugprojektiem (flagships) un to būtību, kā arī PJ koordinētājorganizācijas darba procesiem. A. Bergstroms arī uzsvēra, ka jauniešu sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana ļoti labi sader ar ESSBJR un Izglītības PJ.

BYSED projekta koordinējošās organizācijas BISER valdes priekšsēdētāja Magda Leščina-Ržučidlo (Magda Leszczyna-Rzucidło) sniedza ieskatu projekta organizatoriskajos aspektos – tika apspriesta finanšu informācija, veicamie uzdevumi, kā arī projekta pētījuma metodoloģija.

Pēc apspriedes sekoja tikšanās ar prof. Mikaelu Šerdinu (Mikael Scherdin), EntrepreneurshipLab pārstāvi. EntrepreneurshipLab ir ESSBJR finansētais paraugprojekts (flagship). M. Šerdins iepazīstināja dalībniekus ar EntrepreneurshipLab pamatideju, kas tiek izmantota uzņēmējdarbības izglītībā un jau veiksmīgi darbojas Upsalas universitātē, Zviedrijā, kā arī Tartu, Igaunijā, Rīgā un drīzumā arī Ščečinā (Szczecin), Polijā. Tikšanās noslēgumā tika apspriestas iespējamās sadarbības jomas starp EntrepreneurshipLab un BYSED projektu, kā arī nākotnes perspektīvām, veidojot pilnvērtīgu projekta pieteikumu.

Kontaktinformācija:
Renāte Lukjanska
info@socialinnovation.lv
www.socialinnovation.lv

Par projektu:
Projekta nosaukums: “Jauniešu sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā (BYSED)” (“Baltic Sea Region Youth Social Entrepreneurship Development (BYSED)” ).
Projekta aktivitātes plānotas no 2016. gada marta līdz 2017. gada februārim.
Projekts tiek finansēts no ESSBJR Seed Money Facility un daļēji no Eiropas Savienības.

Par Sociālās Inovācijas Centru (SIC):

SIC ir nevalstiskā organizācija, kas nodibināta 2010. gadā. SIC mērķis ir sabiedrībai aktuālu sociālo problēmu un izaicinājumu noteikšana, lai rastu tām “svaigus” risinājumus, pielietojot ikviena sabiedrības indivīda radošumu un intelektu. Kopš xx gada SIC aktīvi darbojas sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.

Šī preses relīze ir tapusi projekta “Jauniešu sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā (BYSED)” ietvaros. Par relīzes saturu atbild projekta vadītāji, un tas ne vienmēr atspoguļo EK vai starpniekfinansētājorganizāciju viedokli.

Resursi papildus informācijai:

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *