SIC LATVIA

Nospiediet "Enter", lai iegūtu rezultātus

sociālā inovācija

Sociālā inovācija ir tādu jaunu risinājumu radīšana un ieviešana, kas nodrošina konceptuālas, procesu, produktu vai organizatoriskās izmaiņas ar mērķi uzlabot indivīdu un kopienu labklājību un labbūtību.

– OECD

galvenie raksturlielumi

Sociālā inovācija ir sarežģīti skaidrojama, tāpēc te būs pāris jēdzieni, kas palīdzēs to atpazīt labāk.

sociāla ietekme

Tā ir pozitīva ietekme, ko rada procesi, pakalpojumi un produkti, risinot sabiedrības izaicinājumus.

inovācija

Tas ir konkrētā vietā un laikā jauns risinājums, pieeja vai sistēma.

sadarbība

Vislabākie rezultāti tiek sasniegti sadarbojoties pilsoniskajai sabiedrībai, valsts un privātajam sektoram.

ilgtspēja

Risinājumi ir noderīgi un spēj funkcionēt ilgtermiņā, atjaunoties spējīgi un pieejami dažādām sabiedrības grupām.

iesaiste

Ikkatrs sabiedrībā iesaistās sev nozīmīgu un noderīgu jaunu risinājumu radīšanā un ieviešanā.

konteksts

Katra sociālā inovācija ir atkarīga no vietas, laika, iesaistītajām pusēm un to vajadzībām.

ideālajā pasaulē sociālā inovācija ir daļa no ikdienas

sabiedrības problēmas tiek mērķtiecīgi risinātas ar ekspertīzē balstītiem risinājumiem, sadarbojoties dažādiem sektoriem

sociālās inovācijas virzīšanai pieejams publiskā sektora finansiāls, informatīvs un administratīvs atbalsts

nevalstiskās organizācijas, kuras ir eksperti konkrētu sabiedrības grupu vajadzībās un izaicinājumos, tiek atpazītas un viņu viedoklis – ņemts vērā

zināšanu un prasmju attīstīšana par sociālās inovācijas iespējām tiek iekļautas visos izglītības līmeņos

pētniecība par sociālo inovāciju ir viens no pilāriem ilgtspējīgu un datos balstītu risinājumu radīšanai

iniciatīvu piemēri

Sociālā inovācija ir jauns risinājums konkrētā laikā un vietā. Šeit redzami gan pavisam nesen, gan pagātnē ieviestu jauninājumu piemēri.

Valdības iniciatīva, kas ļauj iegūt Igaunijas digitālo identitāti un izmantot tās piedāvātās priekšrocības uzņēmējiem un digitālajiem nomadiem.

E-rezidentūra Igaunijā
E-rezidentūra Igaunijā
e-resident.gov.ee

Darba modelis, kurā ar samazinātu darba dienu skaitu nedēļā tiek veicināta darbinieku labbūtība.

4 darba dienu nedēļa
4 darba dienu nedēļa
4dayweek.com

Tiešsaistes platforma, kas mākslas darbus un pasaules nozīmīgākos muzejus 360° video formātā padara pieejamus ikvienam cilvēkam pasaulē.

Google Arts & Culture
Google Arts & Culture
artsandculture.google.com

Digitāls risinājums, kas ērti ļauj izīrēt automašīnu īstermiņā un samazināt nepieciešamību pēc auto iegādes.

Automašīnu koplietošana
Automašīnu koplietošana
carguru.lv

Aplikācija, kas ļauj cilvēkiem iegādāties restorānu nepārdotās maltītes par zemāku cenu un tādā veidā samazināt ēdienu pārpalikumus.

Too Good To Go
Too Good To Go
toogoodtogo.com

Vairāk par iesaistīšanos sociālajā inovācijā varēsi uzzināt šajā rokasgrāmatā (angļu val.) vai mājaslapas sadaļā par noderīgajiem resursiem.

jaunumi

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
This site is registered on wpml.org as a development site.