SIC LATVIA

Nospiediet "Enter", lai iegūtu rezultātus

par mums

Pieredzējusi nevalstiskā organizācija, kuras darbības pamatmērķis ir virzīt sociālo inovāciju Latvijā un Baltijas jūras reģionā.

Mūsu misija ir būt par sociālās inovācijas virzītāju Latvijā un Eiropā, ar savu darbu veicinot un stiprinot organizāciju un ekosistēmas kapacitāti.

SIC vīzija ir pasaules skatījums, kurā galvenie sektori (privātais, publiskais, nevalstiskais un akadēmiskais) kopīgiem spēkiem attīsta ilgtspējīgu sabiedrību, nodrošinot iespējas ikvienam dzīvot labklājībā, kā arī būt daļai no inovācijām un to ieviešanas.

Mūsu mērķi tuvākajiem gadiem

01.Veicināt sociālo inovāciju tehnoloģiju jomā
Ar mērķi veicināt jaunas sadarbības starp dažādiem sektoriem, kā arī konkrētu risinājumu attīstīšanu un ieviešanu.
02.Stiprināt sociālās inovācijas ekosistēmu Latvijā un Baltijas jūras reģionā, kā arī rosināt diskusijas tās dalībnieku starpā.
Ar mērķi attīstīt vienotu izpratni par šo tēmu, virzīt vietējās un starptautiskās labās prakses, kā arī datos balstītu politikas veidošanu. Primāri šī sasniegšanai virzīt ideju par sociālās inovācijas kompetenču centra izveidi.
03.Veicināt starprobežu tīklošanos un iniciatīvas
Ar mērķi veicināt ārzemju ekspertīzes pārnesi uz Latvijas ekosistēmu, kā arī Latvijas sasniegumu izcelšanu starptautiskā vidē.
0

gadi darbojoties jomā

0

realizēti projekti

0

cilvēki apmācīti

0

sadarbības partneri

Mūsu vērtības balstās sociālās inovācijas pamatprincipos

Ilgtspēja – kā radīto risinājumu un organizācijas darba stilu raksturojoša vērtība

Sadarbība – kā vēlamais domāšanas veids sabiedrībā un nozīmīgu risinājumu virzītājspēks

Atvērtība – pārmaiņām, atšķirīgiem viedokļiem un ikvienam sabiedrības loceklim

Rūpes – par sabiedrību un labāku nākotni

darbības virzieni

Lai arī ieviestie risinājumi ir dažādi, mūsu projektos mērķtiecīgi virzām sekojošas tēmas.

Sociālā inovācija

Sociālā uzņēmējdarbība

Sabiedrības iesaiste

Digitāli un tehnoloģiski risinājumi

ekspertīzes jomas

Projektu konceptu izstrāde un pieteikumu sagatavošana

Programmās Erasmus+, Interreg, Horizon Europe u.c.

Starptautisku sadarbības tīklu virzīšana

Socialenterprisebsr.net platforma Baltijas jūras reģionā un citas

Izglītojoša satura izstrāde

Apmācību metodoloģijas un materiāli, kā arī tiešsaistes kursi

Pētniecība

Sociālās inovācijas un uzņēmējdarbības aspektu izpēte

Rīcībpolitikas veidošana

Dalība Latvijas sociālās uzņēmējdarbības likuma izveidē un sociālās inovācijas kompetenču centra virzīšanā

Inovācija

Jaunu risinājumu un pieeju noteikšana, kā arī ieviešana

dokumenti

Reģistrācijas apliecība

Statūti

Stratēģija 2023 – 2025

Vēlies, lai dalāmies ar savu pieredzi jūsu pasākumā vai sadarboties citā veidā?

This site is registered on wpml.org as a development site.