SIC LATVIA

Nospiediet "Enter", lai iegūtu rezultātus

RESIST

Projektā RESIST reģionālas organizācijas, uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas un nozaru aģentūras izstrādā modeli kā atvērt esošās reģionālās inovāciju ekosistēmas sociālajiem uzņēmējiem un sociālo inovāciju īstenotājiem, kas risina sabiedrības un vides problēmas.

Sociāliem uzņēmējiem un sociālo inovāciju īstenotājiem ir svarīga loma meklējot radošus un netradicionālus risinājumus pašreizējām pārveidojošajām problēmām, piemēram, migrācijai, pāreja uz oglekļa neitrālu sabiedrību vai digitalizāciju. Taču, lai labas idejas pārvērstu praksē, viņiem ir nepieciešams atbalsts kvalifikācijas celšanā, finansējumā un tirgus pieejamībā.

Reģionālas valsts iestādes, uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas un nozaru aģentūras Baltijas jūras reģionā jau ļoti efektīvi nodrošina atbalstu vispārējiem uzņēmējiem un inovāciju īstenotajiem, taču viņiem ir jāizvērtē priekšrocības, ko sniedz piedāvājumu pielāgošana sociālo uzņēmumu vajadzībām.

Projekta partneri:

  • pēta jēdzienu “sociālo un ekoloģisko inovāciju kopas” kā paraugu veicinot starpnozaru sadarbību;
  • izstrādā un pārbauda programmu, lai uzlabotu inovācijas atbalsta dalībnieku spēju veicināt sociālo inovāciju.

 

Ilgtermiņā mērķis ir palielināt sociālo un ekoloģisko inovāciju kopu skaitu Baltijas jūras reģionā un veicināt sadarbību starp tām.

Visā procesā iesaistītie reģioni arī apkopos idejas un ieteikumus sociālās inovācijas integrācijas uzlabošanai savās reģionālajās inovācijas stratēģijās.

Projekts RESIST atbalsta labāku un labvēlīgāku reģionālu ekosistēmas izveidi sociālajai inovācijai un sociālajai uzņēmējdarbībai.

Projekta kopējais budžets – 3 621 705,00 EUR
No tiem ERAF līdzfinansējums – -2 777 394,00 EUR
SIC budžets – 287 928,00 EUR.

PROGRAMMA:
Interreg BSR (2021-2027)

Rokasgrāmata pārmaiņu arēnas metodes praktiskai ieviešanai

Fokusgrupas un situāciju izpēte partnervalstīs

Tiešsaistes darbnīca par pārmaiņu vadību

Tiešsaistes darbnīca par pārmaiņu arēnas metodi

Tiešsaistes darbnīca par apļveida un citiem alternatīviem ekonomikas modeļiem

Līdzdalības un atsauksmju iesniegšanas platforma

Vietējās pārmaiņu arēnas

Bilaterālas vietējo un reģionālo pārvalžu apmācības par pārmaiņu vadību

Interaktīvas tiešsaistes darbnīcas un rezultātu izplatīšana

ASOCIĒTIE PARTNERI

Finland

City of Tampere & Hämeenkyrö municipality
Municipality of Kemiönsaari & Uusikaupunki
Village Association of Southwest Finland
City of Helsinki & Green Net Finland

Estonia
City of Tartu & municipality of Toila

Latvia

Cēsis Municipality

Germany

Federal State Bremen

Norway

Trondheim Municipality & Nærøysund Municipality

Netherlands

Dutch Research Institute For Transitions – DRIFT

Rezultāti

Rokasgrāmata pārmaiņu arēnas metodes praktiskai ieviešanai

Fokusgrupas un situāciju izpēte partnervalstīs

Tiešsaistes darbnīca par pārmaiņu vadību

Tiešsaistes darbnīca par pārmaiņu arēnas metodi

Tiešsaistes darbnīca par apļveida un citiem alternatīviem ekonomikas modeļiem

Līdzdalības un atsauksmju iesniegšanas platforma

Vietējās pārmaiņu arēnas

Bilaterālas vietējo un reģionālo pārvalžu apmācības par pārmaiņu vadību

Interaktīvas tiešsaistes darbnīcas un rezultātu izplatīšana

Sadarbības partneri

ASOCIĒTIE PARTNERI

Finland

City of Tampere & Hämeenkyrö municipality
Municipality of Kemiönsaari & Uusikaupunki
Village Association of Southwest Finland
City of Helsinki & Green Net Finland

Estonia
City of Tartu & municipality of Toila

Latvia

Cēsis Municipality

Germany

Federal State Bremen

Norway

Trondheim Municipality & Nærøysund Municipality

Netherlands

Dutch Research Institute For Transitions – DRIFT

Jaunumi

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
This site is registered on wpml.org as a development site.