SIC LATVIA

Nospiediet "Enter", lai iegūtu rezultātus

Arhīvs

RESIST

RESIST Projektā RESIST reģionālas organizācijas, uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas un nozaru aģentūras izstrādā modeli kā atvērt esošās reģionālās inovāciju ekosistēmas sociālajiem uzņēmējiem un sociālo inovāciju īstenotājiem, kas risina sabiedrības un vides problēmas. Sociāliem uzņēmējiem un sociālo inovāciju īstenotājiem ir svarīga loma meklējot radošus un netradicionālus risinājumus pašreizējām pārveidojošajām problēmām, piemēram, migrācijai, pāreja uz ...

We Make Transition!

We make Transition! Projekta "Ceļā uz ilgtspējīgu un noturīgu sabiedrību caur iespējotu pilsonisko sabiedrību un inovāciju'' mērķis ir pielāgot pārejas arēnas (angl. - transition arena) metodi kā instrumentu vietējām un reģionālajām pārvaldēm, lai: veicinātu starpvalstu mācīšanos par pārejas vadības procesiem; veicināt augšupēju līdzdalību (bottom-up participation); radīt jaunas perspektīvas un kopradi; iespējot ilgstspējīgas ...

Socially Agile

Socially Agile Projekts veicina sociālo uzņēmējdarbību 20-35 gadus vecu jauniešu vidū, izmantojot inovatīvu Agile metodiku. Mērķis ir iepazīstināt viņus ar uzņēmējdarbības principiem, radīt izpratni par to, kā īstenot inovatīvu ideju sociālās uzņēmējdarbības jomā, kā arī apmācīt un konsultēt viņus savas sabiedriski nozīmīgās start-up idejas ieviešanai. Ziņojums par inovatīvām pieejām sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai ...

REVITALESE

REVITALESE Projekts risina identificētu nepieciešamību pēc pastāvīga atbalsta ilgāk pastāvošām sociālās ekonomikas organizācijām pēc start-up fāzes. Projekta galvenais mērķis ir uzsvērt šādu organizāciju sociālās misijas, uzņēmējdarbības modeļa un aktivitāšu nozīmību, kā arī palīdzēt tās pilnveidot un atdzīvināt. Projekta gaitā tiek strādāts ar sociālās ekonomikas pārstāvjiem un viņiem tiek sniegta iespēja veicināt ...
Kategorijas
This site is registered on wpml.org as a development site.