SIC LATVIA

Nospiediet "Enter", lai iegūtu rezultātus

We make Transition!

Projekta “Ceļā uz ilgtspējīgu un noturīgu sabiedrību caur iespējotu pilsonisko sabiedrību un inovāciju” mērķis ir pielāgot pārejas arēnas (angl. – transition arena) metodi kā instrumentu vietējām un reģionālajām pārvaldēm, lai:

  • veicinātu starpvalstu mācīšanos par pārejas vadības procesiem;
  • veicināt augšupēju līdzdalību (bottom-up participation);
  • radīt jaunas perspektīvas un kopradi;
  • iespējot ilgstspējīgas prakses pilsoniskās sabiedrības (un uzņēmējdarbības) dalībnieku vidū;
  • veicināt ekosociālo ilgtspēju un noturību.

 

Projekta sagaidāmie rezultāti rezultāti:

  • analīzes ziņojums
  • vadlīnijas
  • izvērtējumi
  • Baltijas jūras reģiona iekļaujošas ilgtspējas vīzija 2040. gadam
  • Transition Arena pasākumi partnerreģionos.

 

Projekta kopējais budžets – 3 294 541,90 EUR
No tiem ERAF līdzfinansējums – 2 552 070,47 EUR
SIC budžets – 245 988,80 EUR.

PROGRAMMA:
Interreg BSR (2021-2027)

Rokasgrāmata pārmaiņu arēnas metodes praktiskai ieviešanai

Fokusgrupas un situāciju izpēte partnervalstīs

Tiešsaistes darbnīca par pārmaiņu vadību

Tiešsaistes darbnīca par pārmaiņu arēnas metodi

Tiešsaistes darbnīca par apļveida un citiem alternatīviem ekonomikas modeļiem

Līdzdalības un atsauksmju iesniegšanas platforma

Vietējās pārmaiņu arēnas

Bilaterālas vietējo un reģionālo pārvalžu apmācības par pārmaiņu vadību

Interaktīvas tiešsaistes darbnīcas un rezultātu izplatīšana

ASOCIĒTIE PARTNERI

Finland

City of Tampere & Hämeenkyrö municipality
Municipality of Kemiönsaari & Uusikaupunki
Village Association of Southwest Finland
City of Helsinki & Green Net Finland

Estonia
City of Tartu & municipality of Toila

Latvia

Cēsis Municipality

Germany

Federal State Bremen

Norway

Trondheim Municipality & Nærøysund Municipality

Netherlands

Dutch Research Institute For Transitions – DRIFT

Rezultāti

Rokasgrāmata pārmaiņu arēnas metodes praktiskai ieviešanai

Fokusgrupas un situāciju izpēte partnervalstīs

Tiešsaistes darbnīca par pārmaiņu vadību

Tiešsaistes darbnīca par pārmaiņu arēnas metodi

Tiešsaistes darbnīca par apļveida un citiem alternatīviem ekonomikas modeļiem

Līdzdalības un atsauksmju iesniegšanas platforma

Vietējās pārmaiņu arēnas

Bilaterālas vietējo un reģionālo pārvalžu apmācības par pārmaiņu vadību

Interaktīvas tiešsaistes darbnīcas un rezultātu izplatīšana

Sadarbības partneri

ASOCIĒTIE PARTNERI

Finland

City of Tampere & Hämeenkyrö municipality
Municipality of Kemiönsaari & Uusikaupunki
Village Association of Southwest Finland
City of Helsinki & Green Net Finland

Estonia
City of Tartu & municipality of Toila

Latvia

Cēsis Municipality

Germany

Federal State Bremen

Norway

Trondheim Municipality & Nærøysund Municipality

Netherlands

Dutch Research Institute For Transitions – DRIFT

Jaunumi

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
This site is registered on wpml.org as a development site.