SIC LATVIA

Nospiediet "Enter", lai iegūtu rezultātus

INFORMĀCIJA | Socially Agile pētījuma “Jaunatne un sociālā uzņēmējdarbība Latvijā” ziņojums

SociallyAgile – jauniešu sociālās uzņēmējdarbības projekta ietvaros ir veikts pētījums par inovatīvu pieeju izmantošanu sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai, izmantojot Agile metodoloģiju.

Valsts ziņojums ir tapis projekta “Socilally Agile” ietvaros un ir apvienots ar citu valstu atziņām starptautiskā ziņojumā “Inovatīvas pieejas sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai, izmantojot Agile metodoloģiju”, lai pēc tam izveidotu jaunu tiešsaistes kursu. Izmantotie dati ir apkopoti, izmantojot dokumentu izpēti un tiešsaistes aptauju, kurā piedalījās 35 jaunieši un 11 sociāli uzņēmēji .

Apkopojot pētījuma rezultātus, var izdarīt dažus galvenos secinājumus par situāciju Latvijā:

  • Visās datu kategorijas parāda, ka jaunieši apzinās sociālos jautājumus un domā par tiem;
  • Lai nodrošinātu ilgtspēju un motivētu jauniešus iesaistīties sociālajā uzņēmējdarbībā ir jāattīsta viņu izpratne par sociālo uzņēmējdarbību un tas sasaisti ar viņu pašu dzīves izaicinājumiem;
  • Tā kā jaunieši dot priekšroku būt algotiem darbiniekiem, izglītībai par sociālo uzņēmējdarbību jābūt vērstai uz sociālo uzņēmējdarbību kā iespēju attīstīt savas prasmes un pielāgošanos mainīgajam darba tirgum;
  • Ir jāplāno un jāattīsta mērķtiecīgs atbalsts jauniešu iesaistīšanai sociālajos uzņēmumos, ņemot vērā ES definētās problēmas, kas saistītas ar jauniešu nodarbinātību.

Jauniešu iesaistīšana sociālajā uzņēmējdarbībā ir stratēģija, kas varētu palīdzēt risināt daudzus sabiedrības izaicinājumus, bet vēl jo vairāk – nodrošināt viņus ar nepieciešamajām prasmēm un domāšanas veidu darba tirgum vai viņu pašu sociālas uzņēmējdarbības piedzīvojumam, lai saglabātu izturību mainīgajā pasaulē.

Pētījuma rezultāti ir pieejami projekta mājās lapā: https://sociallyagile.eu/results/

 

Projekta vizītkarte

Darbības laiks: 2022 – 2024

Finansējums no: Erasmus+

Mērķis: Projekts veicina sociālo uzņēmējdarbību 20-35 gadus vecu jauniešu vidū, izmantojot inovatīvu Agile metodiku. Mērķis ir iepazīstināt viņus ar uzņēmējdarbības principiem, radīt izpratni par to, kā īstenot inovatīvu ideju sociālās uzņēmējdarbības jomā, kā arī apmācīt un konsultēt viņus savas sabiedriski nozīmīgās start-up idejas ieviešanai.

Partneri: 

Academy for active youth association / Bulgārija
Institute of Entrepreneurship Development LTD / Kipra
Stowarzyszenie “Baltycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych” (BISER) / Polija
Found.ation Maker’s Place Private Company / Greece

Erasmus+

Šī publikācija ir sagatavota projekta SociallyAgile Nr.2022-1-BG01-KA220-YOU-000089714 ietvaros. Tajā atspoguļotie viedokļi ir autora atbildība un neatspoguļo Eiropas Komisijas oficiālo nostāju.

Leave a Comment.

Kategorijas
This site is registered on wpml.org as a development site.