Esam uzsākuši projektu NICE: Nobody Ignores the Charter of Europe!

Ar produktīvu tikšanos Kauņā 8.-10.oktobrī esam veiksmīgi uzsākuši jaunu sadarbību projekta “NICE: Nobody Ignores the Charter of Europe!” ietvaros. Projekta aktivitātes būs par tēmām, kas skar ES Pamattiesību hartas nodrošinātajām cilvēktiesībām un notiks līdz 2022.gada beigām.

Projektos iesaistītajām organizācijām esošajos apstākļos klātienes tikšanās ir izaicinājums, un tā notika arī šī projekta ietvaros. Dažādu ierobežojumu ierosinātu izmaiņu dēļ, projekta sākums tika pārcelts, bet tieši šis iemesls mūsu pirmo klātienes tikšanos Kauņā, Lietuvā, padarīja īpaši jauku. Padziļinātās sarunas partneru starpā ļāva nodibināt skaidri definētu sadarbību starp Sociālās inovācijas centru,  Unique Projects (Lietuva) un Consiglio Italiano del Movimento Europeo (Itālija), paverot ceļu produktīvai plānošanas sesijai nākotnes aktivitāšu apspriešanai.

Projekta NICE ietvaros partneri strādās pie pilsoņu, īpaši jauniešu, informēšanas par nozīmīgo datumu, kurā ES likumus neatgriežami ietekmēja Pamattiesību hartas ieviešana. Tā ietvaros vēlamies pētīt eiropiešu kolektīvās atmiņas tēmu un vēsturi, īpašu uzsvaru liekot uz ES perpektīvu un fundamentālajām tiesībām, kuras bieži nepamana tieši jauniešu mērķauditorija. Lai sasniegtu izvēlētos mērķus, mēs organizēsim kvalitatīvās metodēs balstītu pētījumu, publisku debati Romā, diskusiju Latvijā un foto izstādi plašākas sabiedrības uzrunāšanai.

Tuvākajos mēnešos stāv priekšā aizraujošs darbs un virkne izaicinājumu, kurus rada visu laiku mainīgie ierobežojumi klātienes pasākumiem, bet iesaistītie partneri ir motivēti un vēlas ieguldīt visus savus centienus veiksmīgai projekta norisei!


Šī publikācija ir sagatavota projekta NICE: Nobody Ignores the Charter of Europe! Nr.617458-CITIZ-1-2020-1-LT-CITIZ-REMEM ietvaros, kurš tapis ar programmas “Eiropa pilsoņiem” atbalstu. Tajā atspoguļotie viedokļi ir autora atbildība un neatspoguļo Eiropas Komisijas oficiālo nostāju.