SIC LATVIA

Nospiediet "Enter", lai iegūtu rezultātus

Arhīvs

RESIST

RESIST Projektā RESIST reģionālas organizācijas, uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas un nozaru aģentūras izstrādā modeli kā atvērt esošās reģionālās inovāciju ekosistēmas sociālajiem uzņēmējiem un sociālo inovāciju īstenotājiem, kas risina sabiedrības un vides problēmas. Sociāliem uzņēmējiem un sociālo inovāciju īstenotājiem ir svarīga loma meklējot radošus un netradicionālus risinājumus pašreizējām pārveidojošajām problēmām, piemēram, migrācijai, pāreja uz ...

UNRAVEL TOMORROW

UNRAVEL TOMORROW Unravel Tomorrow mērķis ir attīstīt specifiskas zināšanas un prasmes, kas saistītas ar sociālo inovāciju, sociālo uzņēmējdarbību un sadarbīgo ekonomiku. Sešas iesaistītās organizācijas (universitātes, uzņēmumi, NVO), kas nāk no sešām dažādām Eiropas valstīm, koncentrēsies uz mācību ceļojuma izstrādi, kas spēj nodrošināt pieaugušos ar zināšanām un kompetencēm, lai gūtu panākumus kā ...

UNI-VERSE-A

UNI-VERSE-A Uni-verse-a integral life ir jaunatnes darbinieku mobilitātes prakses apmācību kurss. Projekta aktivitātes balstīsies uz divām teorijām – integrālās dzīves praksi, kas ietver fizisko, garīgo, emocionālo un garīgo aktivitāšu attīstību un uz daudzveidīgo intelektu teoriju. Balstoties uz šīm teorijām, dalībnieki atklās savu iekšējo kodolu un to, kā savu unikalitāti varētu izmantot ...

INDIGISE

INDIGISE INDIGISE projekts pulcē partnerus no Ziemeļeiropas (Lietuvas, Latvijas, Polijas un Norvēģijas) kopīgam mērķim veicināt sociālās uzņēmējdarbības koncepciju jauniešu vidū. Mērķauditorija galvenokārt ir jauniešu centri un jaunieši, kuri vēlas uzsākt savu biznesu, bet kuriem trūkst atbalsta, kompetences un finansējuma. INDIGISE projekts apvieno universitāšu, NVO un biznesa tīklu profesionāļu pieredzi, lai nodrošinātu ...

EMPACI

EMPACI EmPaci kopprojekts Baltijas jūras reģionā, lai veicinātu līdzdalības budžeta veidošanu pašvaldībās. Līdzdalības budžeta veidošana ir demokrātisku lēmumu pieņemšanas process, kurā parastie cilvēki piedalās pašvaldības vai valsts budžeta sagatavošanā un pieņemšanā. EmPaci projekta komandā ir 17 partneri no Baltijas jūras reģiona. Līdzdalības budžeta izstrāde Apmācība, komunikācija un sadarbība Tehnisko līdzdalības budžeta veidošanas rīku izstrāde Social ...

AREE

AREE “Papildinātā realitāte ZTIM izglītībā” (Augmented Reality for STEM education, AR4STEM) ir projekts, kas realizēts ar mērķi, lai novērstu nepietiekošu jauniešu, un jo īpaši meiteņu, iesaisti ZTIM jomu apguvē un karjeras izvēlē. Apvienojot ZTIM mācīšanas un to apguves veicināšanas kompetences, kā arī dizaina pieredzi ar papildinātās realitātes tehnoloģiju, partneri ir pielietojuši ...

SENBS

SENBS Projekta mērķis ir veicināt sociālās uzņēmējdarbības prasmes gan jauniešu, gan pieaugušo izglītojamo vidū, izmantojot neformālās un digitālās izglītības rīkus. SIC ir iniciējis un koordinē Sociālās uzņēmējdarbības atbalsta platformas darbu Baltijas jūras reģionā, sniedzot izglītojošu materiālu un informatīvā atbalsta pakalpojumus. Platformu gadā izmanto vairāk nekā 30 000 apmeklētāju. Platforma Izglītojošie materiāli IKT rīki Poland Stowarzyszenie “Baltycki ...

VISION

VISION VISION ir uz nākotni orientēts un uz rezultātiem vērsts projekts, kura mērķis ir uzlabot Eiropas spējas un efektivitāti radošuma, inovācijas un uzņēmējdarbības (CIE) mācīšanas un apmācības jomā. Šīs trīs jomas ir atzītas par būtiskām, lai sabiedrība attīstītos un būtu gatava risināt globālas problēmas un nenoteiktību, kas pastāv darba tirgū.Tomēr zināšanas par ...

LEVEL UP

LEVEL UP "Level Up!" ir projekts, kura uzmanības centrā ir labās prakses analīze saistībā ar pieaugušo neformālo izglītību 3 Eiropas valstīs: Polijā, Latvijā un Spānijā. Analīzē paredzēts koncentrēties uz 3 organizāciju partneru labās prakses un pieredzes iepazīšanu un uz tās pamata kopīgi izstrādāt metodes pieaugušo pasniedzēju (treneru) sistemātiskai pilnveidošanai (kvalitātes paaugstināšanai, ...

We Make Transition!

We make Transition! Projekta "Ceļā uz ilgtspējīgu un noturīgu sabiedrību caur iespējotu pilsonisko sabiedrību un inovāciju'' mērķis ir pielāgot pārejas arēnas (angl. - transition arena) metodi kā instrumentu vietējām un reģionālajām pārvaldēm, lai: veicinātu starpvalstu mācīšanos par pārejas vadības procesiem; veicināt augšupēju līdzdalību (bottom-up participation); radīt jaunas perspektīvas un kopradi; iespējot ilgstspējīgas ...
Kategorijas
This site is registered on wpml.org as a development site.