SIC LATVIA

Nospiediet "Enter", lai iegūtu rezultātus

PASĀKUMI | Projekta “InDigiSE” rezultātu prezentācijas un diskusijas

Kā pēdējo projekta InDigiSE aktivitāti, SIC 30.jūnijā novadīja īpaši vērtīgas prezentācijas par veidiem, kā jaunatni iesaistīt sociālajā uzņēmējdarbībā. Tās norisinājās Olainē un Rīgā, un dalībniekiem bija ļoti noderīgas viņu profesionālajā izaugsmē, kā arī SIC kā projekta konsorcija pārstāvim.

Visos trīs pasākumos tika sapulcēti cilvēki, kas strādā ar jaunatni formālā vai neformālā vidē. Šī projekta rezultātu prezentēšana viniem ļāva gūt dziļāku izpratni par sociālās uzņemējdarbības tēmu, kā arī motivēja izmantot mūsu prezentētās metodes savā ikdienas darbā.

Katra pasākuma galvenā daļa bija sekojošu projekta rezultātu prezentēšana:

Un tomēr, katra pasākuma diskusiju tēmas un rezultāti bija atšķirīgi. Tiekoties ar Olaines pašvaldības pārstāvjiem bija iespējams saprast, ka jauniešu iesaiste ir diezgan augsta, bet novadā kopumā trūkst izpratnes par sociālo uzņēmējdarbību (vai interese vispār uzsākt savu biznesu).

Tikšanās laikā ES mājā tika pulcēta krietni daudzveidīgāka grupa, un tāpēc saruna sliecās uz pašu projektā radīto rezultātu izmatošanu – kā to darīt efektīvāk, un kā ieinteresēt jauniešus sociālās uzņēmējdarbības apmācībās kā metodē savu caurviju prasmju attīstīšanai. Un pēdējā, bet ne mazāk nozīmīgajā prezentācijā saruna ar Valsts izglītības satura centru sniedza nenovērtējamu ieskatu par izglītības sistēmā trūkstošajiem metodiskajiem materiāliem sociālās uzņēmējdarbības kvalitatīvai pasniegšanai.

Kopumā, pasākumi bija lieliska iedvesma to dalībniekiem un visi bija īpaši motivēti dziļāk ielūkoties mūsu piedāvāto metožu potenciālajos ieguvumos, kā arī sadarbības iespējās.

PAR PROJEKTU

InDigiSE mērķis ir radīt uz jauniešiem orientētus, inovatīvus izglītības rīkus, lai attīstītu uzņēmējdarbības kompetenci sociālās ekonomikas jomā un iesaistītu jauniešus sociālajā uzņēmējdarbībā. Tas sākās 2020. gada 1. aprīlī un tiks pabeigts 2022. gada 30. jūnijā. Šajā projekta beigu posmā izveidotie rezultāti (vadlīnijas, rokasgrāmata un vietnes jauniešu sadaļa) tiek prezentēti potenciālajiem labuma guvējiem un izplatīti visā jaunatnes darbinieku vidū. Taču pavisam drīz aktivitātes beigsies un partneri sāks izvērtēt projekta rezultātu pozitīvo ietekmi.


Erasmus+ Šī publikācija ir sagatavota projekta INDIGISE ietvaros. Tajā atspoguļotie viedokļi ir autora atbildība un neatspoguļo Eiropas Komisijas oficiālo nostāju.

Leave a Comment.

Kategorijas
This site is registered on wpml.org as a development site.