SIC LATVIA

Nospiediet "Enter", lai iegūtu rezultātus

VADLĪNIJAS | Sociālās uzņēmējdarbības Inovāciju nometnes metodiskā rokasgrāmata

Sociālās uzņēmējdarbības Inovāciju nometnes metodiskā rokasgrāmata ir vadlīnijas inovāciju nometņu vai līdzīgu pasākumu rīkošanai, kuros centrālā uzmanība tiek pievērsta sociālajai uzņēmējdarbībai. Šī rokasgrāmata ir izstrādāta INDIGISE projekta ietvaros. Projekta mērķis ir atbalsta sniegšana jauniešiem, kuri vēlas pozitīvas sociālās un vides pārmaiņas sabiedrībā un (vai) izjūt nepieciešamību pēc sava biznesa izveides, bet kuriem trūkst nepieciešamo iemaņu un finanšu atbalsta.

Apvienojot universitāšu, nevalstisko organizāciju un biznesa tīklu ekspertu zināšanas un sekojot tendencēm izglītībā, INDIGISE projekta partneri no Lietuvas, Polijas, Latvijas un Norvēģijas palīdz jauniešiem attīstīt iemaņas un vienlaikus veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Baltijas jūras reģionā ar digitālu un neformālās izglītības rīku palīdzību.

Šī metodiskā rokasgrāmata ieskauj interaktīvus un inovatīvus mācību materiālus un IKT rīkus, kā arī spēliskošana un prāta vētras metodes efektīvu apmācību programmu izstrādei, apmācot jauniešus un veicinot to izpratni par sociālās uzņēmējdarbības nozīmi. Rokasgrāmatas saturam ir rekomendējošs raksturs un to ir viegli pielāgot līdzīgu uz inovācijām vērstu pasākumu plānošanai. Rokasgrāmata ietver informāciju par Inovāciju nometnes organizēšanas kārtību:

  • kad, kur un kā organizēt darbu,
  • kas ir Inovāciju nometnes galvenie spēlētāji un kādi ir to pienākumi;
  • kāds ir nometnes organizēšanas darbu laika plāns;
  • kā atlasīt motivētākos dalībniekus;
  • kā iedrošināt sponsorus, žūriju, trenerus, biznesa vides pārstāvjus, moderatorus, brīvprātīīgos un citus dalībniekus piedalīties.

 

Sociālā uzņēmējdarbība ir unikāla koncepcija – 21.gs. misija, kas, dažādu vēsturisko un pašreizējo biznesa ekosistēmu veidotu attieksmju ietekmē, tiek dažādi definēta. Sociālā uzņēmējdarbība ir aktivitātes modelis, kura uzmanības centrā ir sociālu un vides izaicinājumu risināšana ar komerciālu darbību palīdzību. Sociāliee uzņēmēji izmanto inovatīvas un biznesā balstītas pieejas, lai palīdzētu atvieglot kopienu dzīves vai risinātu vides problēmas.

Inovāciju nometnes ir efektīvs rīks jauniešu virzīšanai uz sociālā biznesa ideju attīstīšanu, lai kādu dienu tās varētu tikt īstenotas. To ne vienmēr ir viegli sasniegt, apmācot tradicionālo mācību klašu ietvaros. Inovāciju nometnes ir arī lielisks veids, kā izglītot un motivēt akadēmisko personālu, neformālās izglītības sniedzējus un nozares ekspertus veicināt uzņēmējdarbības izglītību klasē.

Mēs ticam, ka ar sociālās uzņēmējdarbības Inovāciju nometņu palīdzību sociālālās uzņēmējdarbības koncepcija kļūs atpazīstamāka, labāk izprotama un pievilcīgāka!

INDIGISE projekta partneri:

 

 INDIGISE projekta asociētie partneri:

  • Junior Achievement Norway (Norvēģija)
  • Baltic Sea NGO Network (Polija)
Erasmus+

Rokasgrāmata ir izstrādātas Erasmus + projekta “Sociālās uzņēmējdarbības jaunatnes sektorā veicināšana ar digitāliem un neformālās izglītības rīkiem” (INDIGISE)  ietvaros. Par publikācijas saturu atbild projekta koordinators un saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras uzskatus.

Kategorijas
This site is registered on wpml.org as a development site.