SIC LATVIA

Nospiediet "Enter", lai iegūtu rezultātus

INDIGISE

VADLĪNIJAS I Kā stimulēt sociālo uzņēmējdarbību ar neformālās un ikdienas mācīšanās metodēm?

Kā zināms, jaunieši spēlē nozīmīgu lomu sabiedrības un ekonomikas attīstībā, un pat biezi vien tiek dēvēti par “pārmaiņu aģentiem”. Vienlaikus, jauniešu bezdarbs ir viens no nozīmīgākajiem globālajiem izaicinājumiem. Pastāvošās formas jauniešu iesaistei ekonomikā nav pietiekoši efektīvass un bieži vien nav pielāgotas jauniešu auditorijai. Uzņēmējdarbības izglītībai bieži ir pārāk formāls un strukturēts raksturs, kas kavē uzņēmīguma, kā arī pozitīva uzņēmējdarības tēla veidošanos jauniešu prātos

Ir pierādīts, ka jaunatnes darbam ir milzīga ieteikme uz uzņēmējdarbības un kultūras jomām. Tas attīsta caurviju prasmes, sniedz daudzveidīgas iesppējas tās pielietot praksē un uzlabot kultūras aktivitātes, kam ir ietekme uz jauniešu radošumu. Jaunatnes darbs, neformālā un ikdienas mācīšanās ir nozīmīga jauniešu radošā un inovatīvā potenciāla, ieskaitot uzņējprasmes, veidošanā. Uzņēmējprasmes savukārt ir tas, ko nemitīgi uzsver ES un nacionāla līmeņa attīstības stratēģijas. Tas liek atgriezties pie jautājuma – “Kā efektīvi iesaistīt jauniešus šajā procesā?

Jaunatnes darbinieki nemitīgi iepazīstina jauniešus ar jaunām iniciatīvām un sniedz informatīvu atbalstu un padomus par to, kā patstāvīgi pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību un izvērtēt riskus, būt radošiem un izprast tirgus reālijas. Tomēr visnozīmīgākais ir tas, ka jaunatnes darbinieki attīsta jauniešos sociālās prasmes, piemēram, palīdz veidot attiecības, līderības prasmes, konfliktu vadības un citas vērtīgas prasmes.

Lai atbalstītu jaunatnes darbiniekus šajā misijā un sniegtu ieskatu, kā veicināt ne tikai jauniešu uzņēmspējas, bet arī sociāli atbildīgu uzņēmējdarību, Erasmus+ projekta INDIGISE ietvaros tika izveidotas vadlīnijas “Kā stimulēt sociālo uzņēmējdarbību ar neformālās un ikdienas mācīšanās metodēm”. Tās sniedz atbildes uz jautājumiem kā:

  • Kas ir sociālā uzņēmējdarbība?
  • Kādas ir formālās, neformālās un ikdienas mācīšanās metodes?
  • Kādas ir vispiemērotākās metodes un pieejas?
  • Kā saplānot mācību pieredzi?
  • Kā sociālās uzņemējdarbības izglītība izskatās praksē?
  • Kāda ir sociālās uzņēmējdarbības mācīšanas pieredze Latvijā, Lietuvā, Polijā un Norvēģijā?

 

Vadlīnijas “Kā stimulēt sociālo uzņēmējdarbību ar neformālās un ikdienas mācīšanās metodēm” tika izstrādātas, lai atbalstītu jaunatnes darbiniekus, skolotājus, jaunatnes līderus, u.c. mērķteicīga un efektīva jaunatnes darba veikšanā. Tās atklāj vērtīgas stratēģijas, metodes un tehnikas darbam ar jauniešiem to uzņēmējspēju veicināšanai sociālās uzņēmējdarbības kontekstā. Kāpēc sociālā uzņmējdarbība?

Sociālā uzņemējdarbība ir veids, kā efektīvi cīnīties ar jaunatnes bezdarba un prasmju trūkuma izaicinājumiem, vienlaikus sniedzot nozīmīgu ieguldījumu ilgtspējīgu un iekļaujošu darbavietu izveidē.

Erasmus+

Vadlīnijas ir izstrādātas Erasmus + projekta “Sociālās uzņēmējdarbības jaunatnes sektorā veicināšana ar digitāliem un neformālās izglītības rīkiem” (INDIGISE)  ietvaros. Par publikācijas saturu atbild projekta koordinators un saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras uzskatus.

Kategorijas
This site is registered on wpml.org as a development site.