SIC LATVIA

Nospiediet "Enter", lai iegūtu rezultātus

Sociālās inovācijas nākotne Latvijā

DARBNĪCA | Sociālās inovācijas nākotne Latvijā

Kopīgas tikšanās un diskusijas par sociālās inovācijas attīstības scenārijiem un komunikācijas aspektiem ir butisks priekšnoteikums tēmas ilgtspējīgai attīstībai vietējā līmenī. Latvijā šis jēdziens ir vēl maz atpazīstams, tāpēc virzoties uz priekšu ir nepieciešams iesaistīt dažādus viedokļu līderus, lai noskaidrotu vienotu vīziju nākotnei. Tieši tāpēc 12.septembra pēcpsusdienā SIC jomas ekspertiem no dažādām nozarēm organizēja radošu darbnīcu par šīm tēmām. Rezultātā tapa kopīgs vīzijas uzmetums, bet vēl svarīgāk – darbīcas dalībniekiem bija iespēja un laiks sanākt kopā un ieraudzīt citus viedokļus un potenciālās vajadzības šīs tēmas kontekstā.

Pirmkārt, ekspertiem tika prezentēti pētījuma rezultāti par Latvijas sabiedrības informētību par sociālajām inovācijām. Un tad sekoja vairāku stundu ilgas diskusijas un darbs ar dažādām radošām metodēm, lai tiktu uzklausīti visi dalībnieku viedokļi un iespējamie aspekti. Lai arī ierosinājumu saraksts bija daudz plašāks, kā visnozīmīgākais secinājums tika atzīta nepieciešamība pēc platformas, kas sniegtu iespēju visu sektoru (publiskā, privātā, neformālā un akadēmiskā) ieinteresētajām pusēm apspriest un meklēt risinājumus kopīgi – bez hierarhijas vai citiem pastāvošajiem komunikācijas šķēršļiem. Darbnīcas rezultātā radītais dokuments pieejams ŠEIT.

PAR ŠO PROJEKTU

Līdz ar šī gada sākumu uzsākam darbu pie projekta “Sociālās inovācijas centra pārmaiņu stratēģijas izveide un komunikācijas kapacitātes celšana”, kuru atbalsta SIF “NVO fonds”. Projekta ietvaros plānots pētīt sabiedrības izpratni par sociālo inovāciju Latvijā, kā arī efektīvākos veidus viņu informēšanai par šo tēmu. Balstoties uz gūtajiem rezultātiem, Sociālās inovācijas centrs uzlabos arī savu darbību, komunikāciju un sabiedriski pieejamo tēlu no dažādiem aspektiem. Projekts norisināsies līdz 2022.gada 31.oktobrim.

SIC kā organizācijai šāda kapacitātes celšana ļaus nostiprināt savu kā viedokļa līdera lomu un publisko tēlu sociālās inovācijas jomā un virzīties uz stratēģiski nozīmīgāku mērķu izpildi (potenciāli, kļūšana par vienu no sociālās inovācijas kompetenču centra dibinātājiem). Ar projekta palīdzību tiks sniegts grūdiens organizācijas izaugsmei un nostiprināšanai NVO sektorā un plašāk. Savukārt, iepriekš aprakstītajās vizītēs bija iespēja novērot Eiropas labākos piemērus sociālo inovāciju organizāciju darbā.

Vairāk par šo projektu lasi ŠEIT.

SIF-LOGO-LV

Šis ieraksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta “Sociālās inovācijas centra pārmaiņu stratēģijas izveide un komunikācijas kapacitātes celšana”, līguma nr. 2022.LV/NVOF/MAC/049/36, ietvaros. Par tā saturu atbild biedrība “Sociālās inovācijas centrs”.

Kategorijas
This site is registered on wpml.org as a development site.