SIC LATVIA

Nospiediet "Enter", lai iegūtu rezultātus

PASĀKUMS | Noslēguma konference projekta NICE ietvaros

Vai jūs zināt, kas ir  Eiropas pamattiesību harta? Tas ir juridisks dokuments, kas pirmo reizi  sevī apvieno pilsoniskās un politiskās tiesības (izteikšanās brīvība, nāvessoda aizliegums utt.), ekonomiskās un sociālās (tiesības streikot, pieeja medicīnas līdzekļiem), kā arī ar tā sauktās “trešās paaudzes” tiesībām (vides aizsardzība, patērētāju tiesības, tiesības uz mieru, bioētika, datu aizsardzība).

Programmas Eiropa pilsoņiem projekta “NICE: Nobody Ignores the Charter of Europe” mērķis ir analizēt Eiropas atmiņu un vēsturi, īpašu uzmanību pievēršot tēmai par cilvēka pamattiesībām Eiropas Savienībā. Projektu īsteno 3 organizācijas 3 Eiropas valstīs – Unique Projects Lietuvā, Social Innovation Centre Latvijā un Consiglio Italiano del Movimento Europeo Itālijā.

2022.gada 22. septembrī Kauņā notika projekta noslēguma konference, kuras laikā vietējai sabiedrībai tiks prezentētas īstenotās projekta aktivitātes un sasniegtie rezultāti. Projekta laikā tiek rīkotas 3 starptautiskas konferences Romā, Rīgā un Kauņā. Tāpat projekta laikā tika veikts pētījums, kura ietvaros tika veiktas padziļinātās intervijas, kuru mērķis bija izprast kā respondenti vērtē savas kā ES pilsoņa cilvēktiesības un noteikt, kuras tiesības un brīvības viņiem ir svarīgākās.

Šī publikācija ir sagatavota projekta NICE: Nobody Ignores the Charter of Europe! Nr.617458-CITIZ-1-2020-1-LT-CITIZ-REMEM ietvaros, kurš tapis ar programmas “Eiropa pilsoņiem” atbalstu. Tajā atspoguļotie viedokļi ir autora atbildība un neatspoguļo Eiropas Komisijas oficiālo nostāju.

Leave a Comment.

Kategorijas
This site is registered on wpml.org as a development site.