SIC LATVIA

Nospiediet "Enter", lai iegūtu rezultātus

Green Minded

JAUNS PROJEKTS | Projekts “Green Minded” ir sācies

Ar lepnumu ziņojam par to, ka starptautiska projekta “Green Minded” ietvaros tiešsaistē ir notikusi pirmā tikšanās, un iesaistītie partneri jau gaida tuvākajos divos gados priekšā stāvošās aktivitātes. Projekta laikā mēs fokusēsimies uz gados jaunu cilvēku aktīvu iesaistīšanu tēmās par vides problēmām un pilsonisku līdzdalību sabiedrībā. Savukārt, tā beigās plānots prezentēt vispārīgu apmācību materiālu kopumu, kas sastāvēs no treniņa programmas, tam nepieciešamajiem materiāliem un tiešsaistes mācīšanās kursa Moodle platformā. Tos nākotnē varēs izmantot jaunatnes darbinieki savās aktivitātēs, kas veicina apziņu par zaļāku nākotni un darbībām, ko katrs individuāli varam veikt tās sasniegšanai.

Kāpēc projekts tiek organizēts? Mēs vēlamies iedrošināt jauniešus izmantot savu potenciālu ar vidi saistītu problēmu izskaušanā, jeb radīt klimata neitrālu, zaļu un godīgu Eiropu (sekojot ANO 2030 globālajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kā arī ES stratēģiskajai programmai 2019.-2024.gadam). Šis Nordplus pieaugušo programmas (Nordplus Adult) sadarbības projekts “Green Minded” mērķē uz:

  • gados jaunu pieaugušo apziņas veicināšanu par vides problēmām;
  • viņu domāšanas un uzvedības mainīšanu virknē dažādu vietu: mājās, darbā un brīvajā laikā;
  • uzlabot ar vidi saistītu sociālo uzņēmējdarbību un aktīvu pilsonisku līdzdalību (ieskaitot iespējas ES Green Deal programmā, ES Klimata paktā u.c.).

 

Šajā ambiciozajā projektā mēs priecājamies sadarboties ar “Ziniu kodas” (vadošais partneris) no Lietuvas un INVOLVED NGO no Igaunijas. Baltijas valstis pētījumā “Environmental Performance Index” (EPI) salīdzinājumā ar citām Ziemeļvalstīm atrodas zemākajās pozīcijās, tāpēc projekta ietekmes telpa izvēlēta tieši šajās trīs valstīs. Gudri izmantojot resursus un apvienot savas stiprās puses, un kompetences iesaistītās organizācijas spēs radīt tādu vienotu mācību apraksta, tiešsaistes apmācību kursa un materiālu izveidošanai, kas kultūrfona kontekstā būtu aktuāls visās trīs valstīs vienlaicīgi.

Nordplus

Šis materiāls ir daļa no projekta “Green Minded”, kuru finansē Nordplus programma “Nordplus Adult”, projekta identifikācijas nr. NPAD-2021/10159. Tikai raksta autors ir atbildīgs par tajā iekļauto saturu, un Dānijas augstākās izglītības un zinātnes aģentūra – programmas Nordplus Adult administratore, nenes atbildību par šeit atspoguļoto informāciju.

Kategorijas
This site is registered on wpml.org as a development site.