SIC LATVIA

Nospiediet "Enter", lai iegūtu rezultātus

ZTIM

JAUNS PROJEKTS | Papildinātā realitāte ZTIM izglītībai: Mēs uzsākam!

Neskatoties uz pieaugošo tendenci ZTIM (zinātnes, tehnoloģiju, inženierijas un matemātikas) jomu prioritizēšanā  skolās, mēģinājumi iesaistīt jauniešus un panākt lielāku interesi ZTIM karjeru izvēlē nav sasnieguši nospraustos mērķus. Īpaši aktāli problēma ir novērojama tehnoloģiju un inženierijas jomās. Turklāt, papildu bažas rada nevienmērīgais dzimumu sadalījums ZTIM jomās, uzrādot vīriešu dominanci un neskaitāmus stereotipus un pat diskriminejošu attieksmi pret sievietēm. Atbilstoši UNESCO Pasaules mantojuma centra datiem, tikai 28% no visiem pasaules pētniekiem ir sievietes. To sasniegumi ir atzīti, piemēram, holēras un vēža saslimšanu prevencijā, smadzeņu attīstības un cilmes šūnu darbības izprašanā, kā arī citos atklājumos. Sieviešu izslēgšana no zinātnieku aprindām ir viennozīmīgs zaudējums zinātnei.

“Papildinātās realitāte ZTIM izglītībā” (Augmented Reality for STEM education, AR4STEM) ir projekts, kas uzsākts, lai novērstu nepietiekošu jauniešu, un jo īpaši meiteņu, iesaisti ZTIM jomu mācīšanās un karjeras izvēlē. Projekts tiks realizēts partnerībā starp Synthesis Centre for Research and Education (Kipra), GoInno (iepriekš –  Zavod VseUk, Slovēnija), Vilņas Joahima Lelevela inženierijas ģimnāziju (Lietuva), Sociālās inovācijas centru and Saulkrastu vidusskolu (Latvija). Apvienojot ZTIM mācīšanas un veicināšanas kompetences, kā arī izpētes un dizaina pieredzei papildinātās realitātes tehnoloģiju jomā,  partneri ir apņēmušies veicināt papildinātās realitātes rīku kā efektīvu, inovatīvu digitālo risinājumu izmantošanu skolotāju vidū, kas ļautu paātrināt tradicionāla ZTIM mācīšanās procesa transformāciju interaktīvā mācību pieredzē un vienlaikus veicināt dzimumu vienlīdzību ZTIM jomās.

Sākot ar 2021.gada jūliju, AR4STEM projekta partneri no Latvijas, Lietuvas, Kipras un Slovēnijas sadarbosies, lai izstrādātu sekojošus materiālus un rīkus:

  • Interaktīvus mācību materiālus jauniešiem vecumā no 13-16 gadiem, kas tiktu izmantoti ar viedtālruņos instalētas papildinātās realitātes aplikāciju iSeeApp;
  • Stundu plānus skolotājiem mācīšanas procesa uzlabošanai specifiskās ZTIM jomās, piemēram, ilgtspējīgas ražošanas, bioloģiskās daudzveidības, veselības aprūpes un pārtikas rūpniecības jomās;
  • Ceļvedi, kas palīdzēs izprast, kā papildinātās realitātes tehnoloģijas ir pielietojamas ZTIM izglītības uzlabošanā, iekļāujot tajā labās prakses piemērus un prakstiskus padomus to ieviešanā mācību procesā;
  • Motivācijas programmu, kas palīdzēs veicināt interesi ZTIM jomās meiteņu vidū.

 

AR4STEM projekta partneri tic digitālo tehnoloģiju potenciālam mācību pieredzes pārvēršanā un intereses uzlabošanā ikvienā no mācību jomām, it īpaši tādām, kuras jaunieši uzskata par sarežģītām vai neinteresantām (monotonām) mācību vielas apgūšanā. Jebkura organizācija, kas vēlas iesaistīties AR4STEM partnerībā, ir laipni gaidīta! Vairāki  asociētie partneri ir jau pievienojušies, lai atbalstītu projekta idejas ieviešanu. Kopā mums ir spēks!

 

Projekta partneru komanda:

Projekta ilgums: 2021. gada 30.jūnija –2023.gada 29.jūnijs

 

Attēls: https://kitaboo.com/augmented-reality-the-future-of-education/

ZTIM

Šis raksts ir tapis AR4STEM projekta No. 2020-1-LV01-KA226-SCH-094530 ietvaros, kas tiek finansēts no Erasmus+ programmas līdzekļiem. Par šī raksta saturu atbild projekta koordinators un tas ne vienmēr atspoguļo Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras uzskatus.

Kategorijas
This site is registered on wpml.org as a development site.