SIC LATVIA

Nospiediet "Enter", lai iegūtu rezultātus

CO-ART

PARTNERU TIKŠANĀS | Tiešsaistes izlaušanās spēļu izstrāde partnerībā – iespējas jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem

Lai gan CO-ART projekts tika uzsākts jau šī gada aprīlī, tā partneri – ANTIC, Idea 4 LifeInnovation HIVE, Instituto IKIGAISYNTHESIS un Sociālās inovācijas centrs – klātienē tikās tikai pagājušajā nedēļā. Tikšanās notika 20. un 21. oktobrī Krakovā un pēc pusgada aktīva darba tiešsaistē tika izvērtēti pirmie projekta rezultāti. Kas tad ir CO-ART projekts un kādi ir tā gaidāmie rezultāti?

CO-ART projekta pilnais nosaukums tulkojumā no angļu valodas ir “Izaicinājumos balstīti tiešsaistes rīki digitālo un uzņēmējprasmju attīstīšanai jaunajos radošajos uzņēmējos”. Tā galvenā ideja slēpjas jauno radošo industriju pārstāvju (16-25 gadi) prasmju attīstīšanā ar spēliskošanas metožu palīdzību. Projekta partneri uzskata, ka radošo industriju un kultūras jomās strādājošajiem jauniešiem nepieciešamas tādas zināšanas, prasmes un iemaņas, kas ļaus pilvērtīgi izvērtēt sniegtās iespējas, domāt ētiski un ilgtspējīgi, prast mobilizēt resursus un darboties ar finansēm, spēt tikt galā ar nenoteiktību un riskiem, prast strādāt partnerībā ar citiem, spēt sadarboties digitālā vidē un ievērot tiešsaistes etiķeti, patstāvīgi izstrādāt digitālo saturu un ievērot tās autortiesības un licences, datu drošības un labklājības principus.

CO-ART

Viss darbs projektā noris ap un par tiešsaistes izlaušanās spēlēm (online escape rooms). Tiek plānots, ka projekta partneri izstrādā 24 tiešsaistes izlaušanās spēles jauniešiem un tās atbilst ENTRECOMP un DIGCOMP 2.1 definēto ietvaru prasmju grupām. Turpmākajos posmos notiek tiešsaistes izlaušanās spēļu testēšana un uzlabošana, līdz izstrādātie resursi tiek publicēti CO-ART projekta apmācību platformā.

CO-ART

Projekta partneru tikšanās laikā tika testētas un izvērtētas pirmās izstrādātās tiešsaistes izlaušanās spēles. Tika izrunātas kļūdas un iespējamie labojumi, kā arī smeltas idejas turpmākam darbam pie izlaušanās spēļu konstruēšanas. Kad visas izlaušanās spēles būs izstrādātas, partneru uzdevums būs nodrošināt, ka, pirms to prezentēšanas, tās tiks plaši testētas katrā no partnervalsīm. Izlaušanās spēles tiks piedāvātas latviešu, angļu, grieķu, poļu, spāņu un franču valodās.

Tomēr jaunieši nav vienīgā projekta partneru mērķa grupa. CO-ART uzmanības centrā ir arī jaunatnes darbinieki, jaunatnes līderi un treneri (turpmāk – jaunatnes darbinieki), kas ikdienā strādā ar jauniešiem un vēlās tiešsaistes apmācības un aktivitātes padarīt radošākas, raitākas un jauniešu grupai pievilcīgākas. Projekta uzdevums ir izstrādāt vadlīnijas jaunatnes darbiniekiem un piedāvāt resursus, kas ļaus pilnībā izprast tiešsaistes izlaušanās spēļu ideju, pielietojumu un praktisku izstrādi, piedāvājot metodes un rīkus tiešsaistes spēliskošanas aktivitāšu izstrādei. Projekta gaitā tiks izstrādāta un pilotēta jaunatnes darbinieku apmācību programma, kuras rezultātā jaunatnes darbinieki gūs prasmes un iemaņas tiešsaistes izlaušanās spēļu izstrādē un pielietošanā neformālajā izglītībā, kā arī būs spējīgi apmācīt vismaz 60 citus jaunatnes darbiniekus katrā no projekta partnervalstīm – Francijā, Kiprā, Grieķijā, Polijā un Latvijā. Viens no projekta mērķiem ir parādīt, ka tiešsaistes izlaušanās spēli var izveidot ikviens – atliek tikai uzzināt – kā!

Seko līdzi projekta gaitai CO-ART projekta mājaslapā un mūsu Facebook lapā un uzzini vairāk!

Erasmus+

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.  Šis raksts atspoguļo tikai un vienīgi autoru uzskatus, un Eiropas Komisijas nav atbildīga par tajā iekļautās informācija izmantošanu.

Kategorijas
This site is registered on wpml.org as a development site.