SIC LATVIA

Nospiediet "Enter", lai iegūtu rezultātus

Latvijas sabiedrības izpratne par sociālajām inovācijām

PĒTĪJUMS | Latvijas sabiedrības izpratne par sociālajām inovācijām

Sociālās inovācijas centrs ir sagatavojis pētījumu “Latvijas sabiedrības izpratne par sociālajām inovācijām”. Viens no iemesliem, kāpēc ir svarīgi saprast sabiedrības informētības līmeni par sociālo inovāciju un konkrētiem tās risinājumiem, ir lai pārliecinātos par to, ka tie nākotnē spēs sasniegt iecerēto mērķgrupu un gala lietotāju. Otrs, ne mazāk svarīgs iemesls – sabiedrības iesaiste šādos procesos ir fundamentāli nepieciešama, lai attīstītu risinājumus, kas ir ilgtspējīgi un atbilst tās vajadzībām un realitātei.

PAR PĒTĪJUMU

Pētījuma mērķis bija noskaidrot Latvijas iedzīvotāju izpratni par sociālajām inovācijām un viņu motivāciju iesaistīties to veicinošos procesos. Latvijā sociālā inovācija ir līdz šim maz pētīta, tāpēc Sociālās inovācijas centrs (SIC) sniedz savu ieguldījumu zināšanu bāzes veidošanā par šo jomu. Tā ir ne tikai biedrības darba centrālais elements, bet arī ir viens no ilgtspējīgas un iekļaujošas ekonomiskās un sociālās izaugsmes virzošajiem spēkiem.

Sociālā inovācija būtiski ietekmē sabiedrības labklājību un tās izaugsmi, bet tās iesaiste ir nozīmīgs faktors sociālo inovāciju attīstībā. Tāpēc uzskatām, ka izpratnes veidošana par šo tēmu ir svarīga, pirmkārt, sabiedrības iesaistes un līdzdalības veicināšanai, kā arī informēšanai par sociālo inovāciju risinājumiem – kopumā veicinot to izplatību.

Pētījuma rezultātā SIC kā nozīmīgam Latvijas sociālās inovācijas ekosistēmas spēlētājam bija iespēja attīstīt precīzu un visaptverošu komunikāciju par sociālajām inovācijām, tādā veidā arī ceļot savu kapacitāti un veiksmīgāk realizējot savu misiju. Pētījuma rezultāti varēs tikt izmantoti sociālās inovācijas ekosistēmas stiprināšanai, sniedzot ieguldījumu tās dalībnieku izpratnes un zināšanu padziļināšanai, kā arī citu SIC stratēģisko mērķu sasniegšanai – plānojot aktivitātes komunikācijai ar sabiedrību tās iesaistes veicināšanai. Plašākā mērogā pētījumā gūtie rezultāti būs noderīgi organizācijām un nozares speciālistiem – NVO, sociālajiem uzņēmējiem, jaunatnes centriem, pašvaldību iestādēm (t.sk. jaunatnes lietu un komunikācijas speciālistiem), politikas veidotājiem un sabiedriskā labuma projektu ieviesējiem.

metodologija

SECINĀJUMI

Sociālās inovācijas ir izteikti sektorālas un bieži fragmentāras, un tas arī atspoguļojas tendencē – viennozīmīga dominējoša viedokļa trūkums, viedokļu sadrumstalotība. Līdz ar to, veikt vispārējus secinājumus par sabiedrības informētības līmeni šajā jomā ir izaicinošs pētniecības uzdevums. Aptaujas rezultāti ļoti skaidri norāda uz to, ka iepriekšēji pieņēmumi par respondentu izpratnes līmeni balstoties uz, piemēram, vecuma grupām, izglītības līmeni vai reģionālo piederību var nebūt objektīvi. Jebkuram interesentam sociālo inovāciju virzīšanai ir ieteicams pētīt respondentu viedokli katras specifiskās tēmas kontekstā un ņemt vērā demogrāfisko mērķgrupas specifiku. Padziļinātai izpratnei nepieciešams veikt fokusētu pētniecisko darbu par konkrētām tēmām specifiski atlasītās mērķauditorijās.

ekspertu

Vairāk par gūtajiem secinājumiem un ieteikumiem iespējams lasīt, lejuplādējot pētījuma dokumentu.

PAR ŠO PROJEKTU

Līdz ar šī gada sākumu uzsākam darbu pie projekta “Sociālās inovācijas centra pārmaiņu stratēģijas izveide un komunikācijas kapacitātes celšana”, kuru atbalsta SIF “NVO fonds”. Projekta ietvaros plānots pētīt sabiedrības izpratni par sociālo inovāciju Latvijā, kā arī efektīvākos veidus viņu informēšanai par šo tēmu. Balstoties uz gūtajiem rezultātiem, Sociālās inovācijas centrs uzlabos arī savu darbību, komunikāciju un sabiedriski pieejamo tēlu no dažādiem aspektiem. Projekts norisināsies līdz 2022.gada 31.oktobrim.

SIC kā organizācijai šāda kapacitātes celšana ļaus nostiprināt savu kā viedokļa līdera lomu un publisko tēlu sociālās inovācijas jomā un virzīties uz stratēģiski nozīmīgāku mērķu izpildi (potenciāli, kļūšana par vienu no sociālās inovācijas kompetenču centra dibinātājiem). Ar projekta palīdzību tiks sniegts grūdiens organizācijas izaugsmei un nostiprināšanai NVO sektorā un plašāk. Savukārt, iepriekš aprakstītajās vizītēs bija iespēja novērot Eiropas labākos piemērus sociālo inovāciju organizāciju darbā.

Vairāk par šo projektu lasi ŠEIT.

SIF-LOGO-LV

Šis ieraksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta “Sociālās inovācijas centra pārmaiņu stratēģijas izveide un komunikācijas kapacitātes celšana”, līguma nr. 2022.LV/NVOF/MAC/049/36, ietvaros. Par tā saturu atbild biedrība “Sociālās inovācijas centrs”.

Kategorijas
This site is registered on wpml.org as a development site.