SIC LATVIA

Nospiediet "Enter", lai iegūtu rezultātus

Sociālās inovācijas organizācijas Ziemeļitālijā

PIEREDZES APMAIŅA | Sociālās inovācijas organizācijas Ziemeļitālijā

Pavisam nesen SIC projektu vadītāja Ieva devās iedvesmas pilnā vizītē pie Ziemeļitālijas organizācijām  – School of Innovation, UniTrento, CLab Trento, Torino Social Impact un SocialFare. Šajā vizītē no 25.-31.maijam viņai bija iespēja vērot virkni metožu un pieeju sociālās inovācijas veicināšanai, kā arī sabiedrības iesaistei sociālu risinājumu ieviešanā. Gūtie secinājumi un diskusijas ar organizāciju pārstāvjiem ļāva nonākt pie ļoti nozīmīgām idejām un izpratnes SIC komunikācijas uzlabošanai, kā arī potenciālajai nākotnes stratēģijai. Vairāk informācijas par katru no organizācijām lasi zemāk.

INOVĀCIJU SKOLA UN CLAB TRENTO UNIVERSITĀTĒ

Inovāciju skola (Innovation School of Trento University) ir vieta, kur studenti var mācīties saistošākā un tādējādi jēgpilnākā veidā, izmantojot pieredzē balstītas aktivitātes, kuru mērķis ir inovācijas, radošums un prasmju attīstība. Tas galvenokārt tiek panākts, veicinot sadarbību (ar citu jomu studentiem, dažādu jomu praktiķiem, kā arī uzņēmumiem) un izaicinājumos balstītu mācīšanos.

Tā ir vienīgā organizācija Itālijā (un varbūt pat Eiropā), kas piedāvā inovāciju kursus, kas papildina esošo grādu ar ECTS (papildus standarta mācību programmai universitātē, līdzīgs koncepts izcilības programmai). 6 mēnešu vai viena gada programma ļauj studentiem iegūt 12 ECTS, un šis sertifikāts vietējā līmenī tiek turēts augstā vērtē. Skola ir radusies no CLab (Contamination Lab) — fiziskas telpas, kuras mērķis ir pulcēt studentus un citus speciālistus starpnozaru sadarbības veicināšanai, radošuma palielināšanai un uzņēmējdarbības prasmju un domāšanas veida attīstīšanai. Šobrīd organizācijai ir daudz aktivitāšu, kas vērstas uz inovācijām, bet diemžēl sociālā inovācija netiek aplūkota ļoti plaši. Viņiem ir interese atrast veidu, kā šo sociālo aspektu vairāk iekļaut savā darbā.

SOCIAL IMPACT TORINO

Social Impact Torino ir vietējās tirdzniecības kameras dibināta iniciatīva, kuras ietvaros sociālās inovācijas un pozitīvās ietekmes veicināšanai kopā tiek pulcētas (nu jau) vairāk kā 220 organizācijas no visām sfērām (izglītības, NVO, uzņēmējdarbība, kā arī pētniecības institūti, u.c.). Organizācijas pamatmērķis ir padarīt Turīnu par vienu no labākajām vietām pasaulē, kurā pozitīva sociālā ietekme tiek izmantota kā veiksmīgs rīks ekonomiskās dzīvotspējas veicināšanai un pilsētas iedzīvotāju dzīves uzlabošanai.

Tās darbu raksturo divi pilāri – darbs (projekti un aktivitātes) ar tīkla dalīborganizācijām un plašs komunikācijas aktivitāšu klāsts. Tikšanās laikā organizācijas pārstāvji minēja, ka viņi ir kā ekosistēmas vienojošais elements un mēģina izvairīties no dubultā darba veikšanas – neuzņemoties plānot aktivitātes, kuras jau veic tās biedri, bet cenšoties aizpildīt trūkstošos lauciņus. Nenoliedzami, komunikācija ar sabiedrību, bet lielākoties – organizācijas biedriem (to skaits ir izaudzis no apmēram 40 līdz 220 pāris gadu laikā), ir viens no galvenajiem uzdevumiem, kas ļauj ne tikai veiksmīgi vadīt darbu, bet arī veicināt pārējās sabiedrības izpratni par sociālo ietekmi. Sākotnēji biedru skaits bija krietni mazāks, tāpēc tikšanās laikā apspriestās komunikācijas aktivitātes un stratēģijas ir daļēji zaudējušas aktualitāti, bet tuvākajā laikā tiek plānota komunikācijas stratēģijas izvērtēšana un uzlabošana, atbilstoši drastiski atšķirīgajām prasībām, kuras rada augstais biedru skaits (220).

SOCIALFARE

SocialFare ir Itālijā pirmais sociālo inovāciju centrs, kas īpaši veltīts tieši šai tēmai. Pēc savas likumiskās formas tas ir sociālais uzņēmums, kas pamatā darbojas divos virzienos – sociālo inovāciju konsultācijas kā pakalpojums (inovāciju dizains, pētniecība, izglītošana par pozitīvo ietekmi, stratēģiju un pozitīvās ietekmes izvērtējums, sabiedrības iesaiste un kapacitātes paaugstināšana) un 4 mēnešu garu sociālās inovācijas inkubatora (jeb, akseleratora) programma. Savā darbā SocialFare izstrādā novatoriskus risinājumus aktuālām mūsdienu sociālajām problēmām, attīstot ekonomisku ilgtspēju organizācijās, kā arī rēģionā. Darba pamatā ir pārliecība, ka ieguvumi sabiedrībai ļauj veicināt radošumu, ekonomisku stabilitāti un zināšanu pārnesi dažādos līmeņos.

Viņiem ir īpaši plašs sadarbības partneru tīkls – starptautiski uzņēmumi un organizācijas, investori, vietējās organizācijas, izglītības iestādes un pašvaldība. Izmantojot pārbaudītas un efektīvas metodes (sistēmisku dizainu, dizaina domāšanu, mentoringu u.c.) un iepriekš minētās sadarbības, SocialFare piedāvā īpaši noderīgas iespējas attīstībai dažādos virzienos (kuru interesenti / klienti, kas var būt uzņēmumi vai pašvaldība, iegādājas par samaksu, tādā veidā nodrošinot šīs organizācijas ienākumus).

PAR ŠO PROJEKTU

Līdz ar šī gada sākumu uzsākam darbu pie projekta “Sociālās inovācijas centra pārmaiņu stratēģijas izveide un komunikācijas kapacitātes celšana”, kuru atbalsta SIF “NVO fonds”. Projekta ietvaros plānots pētīt sabiedrības izpratni par sociālo inovāciju Latvijā, kā arī efektīvākos veidus viņu informēšanai par šo tēmu. Balstoties uz gūtajiem rezultātiem, Sociālās inovācijas centrs uzlabos arī savu darbību, komunikāciju un sabiedriski pieejamo tēlu no dažādiem aspektiem. Projekts norisināsies līdz 2022.gada 31.oktobrim.

SIC kā organizācijai šāda kapacitātes celšana ļaus nostiprināt savu kā viedokļa līdera lomu un publisko tēlu sociālās inovācijas jomā un virzīties uz stratēģiski nozīmīgāku mērķu izpildi (potenciāli, kļūšana par kontaktcentru sociālās inovācijas jautājumos). Ar projekta palīdzību tiks sniegts grūdiens organizācijas izaugsmei un nostiprināšanai NVO sektorā un plašāk. Savukārt, iepriekš aprakstītajās vizītēs bija iespēja novērot Eiropas labākos piemērus sociālo inovāciju organizāciju darbā.

Vairāk par šo projektu lasi ŠEIT.

SIF-LOGO-LV

Šis ieraksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta “Sociālās inovācijas centra pārmaiņu stratēģijas izveide un komunikācijas kapacitātes celšana”, līguma nr. 2022.LV/NVOF/MAC/049/36, ietvaros. Par tā saturu atbild biedrība “Sociālās inovācijas centrs”.

Kategorijas
This site is registered on wpml.org as a development site.