SIC LATVIA

Nospiediet "Enter", lai iegūtu rezultātus

PASĀKUMS | Prezentācija par tiešsaistes izlaušanās istabām

16.martā LKA Nacionālās filmu skolas telpās norisinājās biedrības “Sociālās inovācijas centrs” organizēta praktiska darbnīca “Spēļošana un digitālie mācību rīki radošajām industrijām”. Tā galvenais mērķis bija iepazīstināt jauniešus un NVO pārstāvjus ar tiešsaistes izlaušanās istabu konceptu, kā arī spēļošanas pozitīvo ietekmi mācību procesā. Plašāku skatījumu uz tiešsaistes rīkiem radošajās industrijās sniedza Pauls Siliņš no Riga TechGirls un noslēgumā dalībnieki diskusijā dalījās savos iespaidos par digitālo rīku nākotni.

24 dažādu tiešsaistes izlaušanās istabu prototipi un šis pasākums tika sagatavoti projektā CO-ART. Starptautiskā komandā divu gadu laikā tika diskutēts par veiksmīgākajiem veidiem un formām šādu mācību rīku izstrādei priekš radošo industriju stiprināšanas un nozares topošo uzņēmēju kompetenču celšanas pandēmijas seku ēnā. Ar secīgiem procesa soļiem, praktiskiem padomiem un digitālu izlaušanās istabu izmantošanu mācību procesā iespējams iepazīties sagatavotajā rokasgrāmatā.

PREZENTĀCIJA

DISKUSIJA

PAR PROJEKTU

CO-ART projekta pilnais nosaukums tulkojumā no angļu valodas ir “Izaicinājumos balstīti tiešsaistes rīki digitālo un uzņēmējprasmju attīstīšanai jaunajos radošajos uzņēmējos”. Tā galvenā ideja slēpjas jauno radošo industriju pārstāvju (16-25 gadi) prasmju attīstīšanā ar spēļošanas metožu palīdzību.

Projekta partneri uzskata, ka radošo industriju un kultūras jomās strādājošajiem jauniešiem nepieciešamas tādas zināšanas, prasmes un iemaņas, kas ļaus pilvērtīgi izvērtēt sniegtās iespējas, domāt ētiski un ilgtspējīgi, prast mobilizēt resursus un darboties ar finansēm, spēt tikt galā ar nenoteiktību un riskiem, prast strādāt partnerībā ar citiem, spēt sadarboties digitālā vidē un ievērot tiešsaistes etiķeti, patstāvīgi izstrādāt digitālo saturu un ievērot tās autortiesības un licences, datu drošības un labklājības principus.

Seko līdzi projekta gaitai CO-ART projekta mājaslapā un mūsu Facebook lapā un uzzini vairāk!

Erasmus+

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.  Šis raksts atspoguļo tikai un vienīgi autoru uzskatus, un Eiropas Komisijas nav atbildīga par tajā iekļautās informācija izmantošanu.

Leave a Comment.

Kategorijas
This site is registered on wpml.org as a development site.