SIC LATVIA

Nospiediet "Enter", lai iegūtu rezultātus

Arhīvs

PĒTĪJUMS | Izpratne par ES Pamattiesību hartu Latvijā, Lietuvā un Itālijā

Projekta "NICE" ietvaros esam sagatavojuši pētījuma apkopojumu un video interviju dokumentālfilmu (angļu valodā) par trīs valstu iedzīvotāju uzskatiem saistībā ar ES Pamattiesību hartas sniegtajām tiesībām un brīvībām. Programmas Eiropa pilsoņiem finansētā projekta "NICE: Nobody Ignores the Charter of Europe" mērķis ir analizēt Eiropas atmiņu un vēsturi, īpašu uzmanību pievēršot tēmai par ...

PASĀKUMS | Noslēguma konference projekta NICE ietvaros

Vai jūs zināt, kas ir  Eiropas pamattiesību harta? Tas ir juridisks dokuments, kas pirmo reizi  sevī apvieno pilsoniskās un politiskās tiesības (izteikšanās brīvība, nāvessoda aizliegums utt.), ekonomiskās un sociālās (tiesības streikot, pieeja medicīnas līdzekļiem), kā arī ar tā sauktās "trešās paaudzes" tiesībām (vides aizsardzība, patērētāju tiesības, tiesības uz mieru, bioētika, ...

PARTNERU TIKŠANĀS | Greenminded tiekās Tallinā

Klātienē tiekoties ar projekta “Greenminded” partneriem tika likti pēdējie punkti un komentāri tikko izstrādātajam apmācību kursam, tiešsaistes mācību modulim un arī treneru apmācību plānam.  Tuvākajos mēnešos plānots noslīpēt rakstiski sagatavotos apmācību materiālus, kā arī sākt apmācīt trenerus un 18-24 gadus vecus jauniešus klātienē. Pats aizraujošākais gaidāms gada beigās - jaunie projekta ...
INDIGISE

VADLĪNIJAS I Kā stimulēt sociālo uzņēmējdarbību ar neformālās un ikdienas mācīšanās metodēm?

Kā zināms, jaunieši spēlē nozīmīgu lomu sabiedrības un ekonomikas attīstībā, un pat biezi vien tiek dēvēti par “pārmaiņu aģentiem”. Vienlaikus, jauniešu bezdarbs ir viens no nozīmīgākajiem globālajiem izaicinājumiem. Pastāvošās formas jauniešu iesaistei ekonomikā nav pietiekoši efektīvass un bieži vien nav pielāgotas jauniešu auditorijai. Uzņēmējdarbības izglītībai bieži ir pārāk formāls un ...

VADLĪNIJAS | Sociālās uzņēmējdarbības Inovāciju nometnes metodiskā rokasgrāmata

Sociālās uzņēmējdarbības Inovāciju nometnes metodiskā rokasgrāmata (2021)Sociālās uzņēmējdarbības Inovāciju nometnes metodiskā rokasgrāmata ir vadlīnijas inovāciju nometņu vai līdzīgu pasākumu rīkošanai, kuros centrālā uzmanība tiek pievērsta sociālajai uzņēmējdarbībai. Šī rokasgrāmata ir izstrādāta INDIGISE projekta ietvaros. Projekta mērķis ir atbalsta sniegšana jauniešiem, kuri vēlas pozitīvas sociālās un vides pārmaiņas sabiedrībā un (vai) izjūt nepieciešamību pēc sava biznesa ...

DARBNĪCA | Cilvēktiesību darbnīca jauniešiem “My rights. My power.”

17.maijā kultūras telpā “TuJauZiniKur” norisinājās darbnīca “My power. My rights.”, kuras laikā jaunieši varēja uzzināt par Eiropa pilsoņiem prpjektu NICE kā arī  apgūt kā iestāties par savām un citu cilvēktiesībām un pilsoniskajām brīvībām. Pasākuma moto bija “Tavas tiesības ir tavs spēks - neiznieko to!” Dalībnieki komandās, analizējot Latvijas aktualitātes, iemācījās pielietot ...
CO-ART

PARTNERU TIKŠANĀS | Tiešsaistes izlaušanās spēļu izstrāde partnerībā – iespējas jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem

Lai gan CO-ART projekts tika uzsākts jau šī gada aprīlī, tā partneri – ANTIC, Idea 4 Life, Innovation HIVE, Instituto IKIGAI, SYNTHESIS un Sociālās inovācijas centrs – klātienē tikās tikai pagājušajā nedēļā. Tikšanās notika 20. un 21. oktobrī Krakovā un pēc pusgada aktīva darba tiešsaistē tika izvērtēti pirmie projekta rezultāti. Kas tad ir CO-ART projekts un kādi ir ...
GreenMinded

PARTNERU TIKŠANĀS | Pirmā tikšanās klātienē GreenMinded projekta ietvaros!

Pirmā partneru klātienes tikšanās projekta “GreenMinded” ietvaros norisinājās 6.-7.augustā Viļņā. Garu diskusiju, rūpīgu apsvērumu un ilgas plānošanas rezultātā tika paredzēta pēc iespējas lielāka nākotnes aktivitāšu ietekme uz jauniešu izglītotājiem, kuri tiks iesaistīti projektā talākos posmos. Partneri, kas piedalījās sanāksmē, patiesi priecājās beidzot satikties klātienē un mērķē uz mācību programmas un ...
ZTIM

JAUNS PROJEKTS | Papildinātā realitāte ZTIM izglītībai: Mēs uzsākam!

Neskatoties uz pieaugošo tendenci ZTIM (zinātnes, tehnoloģiju, inženierijas un matemātikas) jomu prioritizēšanā  skolās, mēģinājumi iesaistīt jauniešus un panākt lielāku interesi ZTIM karjeru izvēlē nav sasnieguši nospraustos mērķus. Īpaši aktāli problēma ir novērojama tehnoloģiju un inženierijas jomās. Turklāt, papildu bažas rada nevienmērīgais dzimumu sadalījums ZTIM jomās, uzrādot vīriešu dominanci un neskaitāmus ...
Green Minded

JAUNS PROJEKTS | Projekts “Green Minded” ir sācies

Ar lepnumu ziņojam par to, ka starptautiska projekta “Green Minded” ietvaros tiešsaistē ir notikusi pirmā tikšanās, un iesaistītie partneri jau gaida tuvākajos divos gados priekšā stāvošās aktivitātes. Projekta laikā mēs fokusēsimies uz gados jaunu cilvēku aktīvu iesaistīšanu tēmās par vides problēmām un pilsonisku līdzdalību sabiedrībā. Savukārt, tā beigās plānots prezentēt ...
Kategorijas
This site is registered on wpml.org as a development site.